heinäkuu 2008

Innovatiivinen tapa toimia

Massiivipuurakenteita, julkistilojen kalusteita sekä erikoistyötasoja valmistavassa Aaltopuu Oy:ssä kehitellään parhaillaan uusia koneita linjastoon, jotta kokkolalaisyrityksen uusinta tuotetta, Aaltosiltaa pystyttäisiin valmistamaan entistä tehokkaammin.


- Aaltosilta on pihoille, puutarhoihin, ulkoilureiteille tai vaikkapa golfkentille soveltuva, helposti kasattava ja jälleen purettava kaarisilta. Kaarevuus ja aaltomuotoon höylätyt puut putkipulteilla kasattuna tekevät sillasta jäykän ja kestävän, toimitusjohtaja Sami Honkala kertoo.

Hän jatkaa, että tuote on saatu valmiiksi vasta noin kuukausi sitten eikä sitä vielä ole oikeastaan markkinoitu ollenkaan. Tuotteen kehittelyyn on kulunut aikaa puolen vuoden, vuoden verran, sillä tuotteesta on haluttu tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti kasattava.
- Tämä on ainoa kaarisilta-valmispaketti Suomessa. Siltapaketissa on kaikki sillan kasaamisessa tarvittava valmiina ja perussiltapaketti mahtuu henkilöauton takaluukkuun. Kasaamiseen menee ainoastaan tunnista kahteen tuntiin aikaa sellaisellakin, joka ei ole koskaan tehnyt mitään käsillään, Sami Honkala kertoo uutuustuotteesta, joka on jo tähän mennessä saanut hyvän vastaanoton.

Mittava kokemus alalta

Perheyrityksenä toimiva Aaltopuu Oy on perustettu vuonna 2000, mutta työkokemusta alalta löytyy peräti 35 vuoden verran.
- Erikoislaminaattikannet sekä huoltamoiden ja ravintoloiden eli julkistilojen kalusteet ovat meidän päätoimialaamme. Teemme kaikki kalusteet piirustuksien mukaan mittatilaustyönä ja asiakkaina meillä on niin rakennusliikkeitä kuin myös yksityisiä asiakkaita. Aaltosiltoja taas pystytään valmistamaan sarjatuotantona ja ne luovat mahdollisuuksia suuremmallekin teolliselle tuotannolle, Sami Honkala ja yrityksen markkinointi- ja suunnittelupäällikkö Tapani Honkala kertovat.

Aaltopuu Oy toimii koko valtakunnan alueella, joskin Keski-Pohjanmaa on yrityksen päätoiminta-aluetta. Myös suurin osa yrityksen käyttämistä raaka-aineista tulee lähialueilta.
- Aaltopuu Oy:llä on Suomessa vahva asema, sillä sillalla on patentti eikä sillä ole kilpailua Suomessa. Muussa toiminnassa kilpailu sen sijaan on kovaa, mutta meidän vahvuuksiamme ovat toimitusvarmuus, pitkä kokemus ja hyvä työn laatu, Tapani Honkala toteaa.

Toimitusvarmuus perustuu Sami ja Tapani Honkalan mukaan isoon varastoon. Aaltopuu Oy:llä onkin tehty päinvastoin kuin monessa muussa yrityksessä: on kasvatettu suuri ja monipuolinen varasto.
- Laatu taas lähtee kokemuksesta ja laadukkaista raaka-aineista. Meillä on myös todella hyvät työntekijät. Vanhempana puuseppänä tarkistan kaikki tuotteet, huonoa ei saa lähteä käsistä, Tapani Honkala sanoo.

Aaltosilta avaa monia mahdollisuuksia

Innovatiivisuus on sana, jonka voi helposti yhdistää Aaltopuu Oy:hyn. Yrityksen nimenäkin olevan aaltopuun Tapani Honkala keksi vuonna 2000 ja kehittämistä on sen jälkeen yrityksessä jatkettu isän ja pojan yhteistyöllä. Ajatus aaltokaaresta taas lähti Tapani Honkalan päässä liikkeelle, kun eräs arkkitehti kysyi aaltopuun käytettävyyttä holvikaarikatossa. Ajatus kuitenkin muhi muutaman vuoden ennen idean syntymistä.
- Meillä on oikeastaan monta uutta ideaa, mutta otamme yhden asian kerrallaan. Pitää tehdä paljon perustöitä, sillä kehittäminen maksaa. Toki ideoille löytyisi sijoittajia, mutta olemme halunneet pitää sen täällä Kokkolassa, Tapani Honkala toteaa.

Keksiminen ja kehittely ei Aaltopuu Oy:ssä jää pelkästään tuotteisiin, vaan monesti tuotteita varten kehitellään omat koneensa ja menetelmänsä.
- Aaltokaarta varten on ollut pakko kehittää omat koneet, koska maailmassa ei tehdä missään muualla tällaista palikkaa. Siihen ei ole valmiita koneita. Meidän pitää ensiksi kehitellä itse koneet ja kokeilla toimivatko ne. Ei kannata heti teettää muualla koneita ja sitten todeta, etteivät ne toimikaan, Sami ja Tapani Honkala sanovat.

Yrityksessä Aaltosiltaa tehdään tällä hetkellä muun toiminnan ohella muutaman kappaleen päivävauhtia, mutta tulevaisuus sitten näyttää, kuinka paljon sitä voidaan tuottaa.
- Silta on teollisuudelle ihanteellinen tuote. Varastoon pystyy tekemään monenlaista siltaa samanlaisista palikoista. Voi myös laskea tarkalleen, kuinka monta siltaa pystymme tekemään kuukaudessa. Se ei kuitenkaan voi olla täytetyö, vaan siltaa varten täytyy sitten tehdä omat linjastonsa ja sitä tulee tekemään kokonaan uudet työntekijät, Sami ja Tapani Honkala sanovat.
He huomauttavat kuitenkin, että markkinoinnin ja tuotannon on pysyttävä tasapainossa ja pikkuhiljaa katsottava, miten tuotteen kysyntä kasvaa.

Toimitusjohtaja Sami Honkalan mukaan julkistilojen kalusteet ja Aaltosilta  ovat viisi henkeä työllistävän Aaltopuu Oy:n päätoimintaa tällä hetkellä. Yksi tulevaisuuden avaus on myös helposti kasattavan ja purettavan aaltopalkin soveltaminen muun muassa väliaikaisissa rakennuksissa.

Aaltopuu Oy:n kotisivuille>>>