toukokuu 2014

Oiva-Akatemiassa opitaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä

Työnantajat korostavat työntekijävalinnoissaan entistä enemmän hyviä työelämätaitoja kuten oma-aloitteisuutta, kokonaisuuksien hallintaa ja tiimityöskentelyä tukevia sosiaalisia taitoja. Yrittäjämäinen elämänasenne puolestaan auttaa työntekijää etenemään työelämässä ja on luonnollisesti perusedellytys, jos opiskelunsa päättävä nuori harkitsee oman yrityksen perustamista. Juuri näitä asioita opitaan Centria-ammattikorkeakoulun Oiva-Akatemiassa.


Käytännössä Oiva-Akatemia tarkoittaa liiketalouden syventäviä opintoja. Opiskelu tapahtuu perinteisestä luokkaopetuksesta poiketen aitojen projektien avulla. Niitä varten opiskelijat suunnittelevat ja perustavat oman tiimiyrityksen, jonka toiminnasta he ovat myös vastuussa.

- Sen tässä on jo huomannut, että töitä pitää tehdä lujasti eikä mikään tule ilmaiseksi. Kun on saanut vastuuta, esiintymisvarmuus on kasvanut. Yrityksissä olemme saaneet tosi hyvän vastaanoton, listaavat kokemuksiaan Oiva-Akatemiasta opiskelijat Esko Peltonen, Juho Jänkä ja Jaakko Jääskelä.

Jaakko Jääskelä tiesi Oiva-Akatemiasta etukäteen akatemiassa opiskelleiden kaveriensa ansiosta. Tiivis, hyvähenkinen ryhmä ja opiskelun käytännönläheisyys ovat taanneet sen, ettei valintaa ole tarvinnut katua.

Juho Jänkä oli päättänyt etukäteen, että mikäli hän pääsee opiskelemaan Centriaan liiketaloutta, syventävät opinnot tapahtuvat Oiva-Akatemiassa.

- Teoriapainotteinen opiskelu ei ole koskaan kiinnostanut minua kovin paljon. Täällä saa lisäksi jalkaa yritysten oven väliin projektien ansiosta, hän kehuu.

Esko Peltonen kyseenalaistaa, miksi yleensäkään kaikkien pitäisi tehdä asioita samalla tavalla. Oiva-Akatemia antaa mahdollisuuden erottautua edukseen tekemällä asiat paremmin kuin muut.

Nuoret nauravat, että tavoite, joka heidän osuuskuntamuotoiselle omalle yritykselleen on asetettu, ei ole turhan monimutkainen: tehdä rahaa kovalla työllä. Töitä on tehtykin aina kun tarve on vaatinut, eli koulupäivien lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin.

 Vastuun kantamista ja oman tekemisen arviointia

Opiskelu Oiva-Akatemiassa koostuu projekteista, kirjallisuuspiireistä ja oman yrityksen perustamisesta ja sen toiminnan pyörittämisestä.

Projekteista osa on Centrian sisäisiä kuten osallistuminen oppilaitoksen avointen ovien päivän järjestelyihin. Sen lisäksi Oiva-Akatemia on tehnyt projektiyhteistyötä muun muassa KOSEKin, Taloudellisen tiedotustoimiston organisoiman yrityskylän sekä lentopallon Mestaruusliigassa pelaavan Kokkolan Tiikereiden kanssa.

- Saadakseen projekteja opiskelijat menevät itse suoraan yrityksiin myymään omaa osaamistaan. Se kehittää nuorten esiintymisrohkeutta ja neuvottelutaitoja. Itse projektit puolestaan opettavat projektinhallintaa ja tiimityöskentelyn taitoja. Samalla huolehditaan siitä, että opiskelijoiden perustamassa yrityksessä asiat toimivat kuten pitää, kertoo Oiva-Akatemian vastuuopettaja Jorma Saloniemi.

Teoriaakin opiskellaan toisin kuin yleensä. Kirjallisuuspiirin ideana on, että jokainen opiskelija esittelee yhden opintokokonaisuuteen liittyvän kirjan ja kertoo sen sisällön muille. Samalla mietitään, kuinka kukin opiskelija voi omalla kohdallaan soveltaa käytäntöön kirjan tietoja, ohjeita ja näkemyksiä. Opintokokonaisuuksia on yhdeksän ja jos "oivalaisia" on esimerkiksi seitsemän, opiskelijat käyvät yhdessä läpi 63 kirjaa.

Saloniemi korostaa, että vapaamuotoisempi opiskelu kasvattaa nuoria kantamaan myös vapauteen liittyvän vastuun.

- On tärkeää kannustaa nuoria menemään rohkeasti kädet levällään eteenpäin, tuli vastaan mitä tahansa. Jälkeenpäin sitten arvioimme yhdessä, missä onnistuttiin ja mihin jäi kehittämistä. Työelämä muuttuu siihen suuntaan, että tulevaisuudessa tällaiselle opiskelulle on entistä suurempi tilaus, hän sanoo.

Kuvanteksti: Vastuuopettaja Jorma Saloniemen kanssa Oiva-Akatemian opiskelijoista Meira Ylitalo (vas.), Antti Leppälä, Jaakko Jääskelä ja Esko Peltonen

Teksti ja kuva: Jorma Uusitalo, T:mi CommJobn.