huhtikuu 2014

Talouspäällikkö-palveluita yrittäjäpohjalta

Yritykset, myös pienet ja keskisuuret, tarvitsevat toimintansa analysointiin ja kehittämiseen monenlaista erityisosaamista. Aina yrityksen resurssit eivät kuitenkaan anna mahdollisuuksia palkata vaikkapa kokopäivätoimista talouspäällikköä tai viestintäpäällikköä. Niissä tapauksissa yritykselle onkin järkevintä ostaa tarvittava erikoisosaaminen ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kokkolalainen Maija Salo vaihtoi viime elokuussa pitkän työuransa pankkimaailmassa yksityisyrittäjyyteen. Talousinfo Maija Salo tarjoaa pk-yrityksille talouskonsultointia ja notariaattipalveluita.


- Talouspäällikköpalvelusta on yritykselle monenlaista hyötyä. Jos esimerkiksi yrityksen kokoluokka on sellainen, ettei yrityksellä ole tarvetta kokopäivätoimiselle talouspäällikölle, talouspäällikköpalvelu voidaan mitoittaa asiakkaan kokoluokkaan ja tarpeeseen. Se voi olla pari tuntia kuukaudessa tai päivä kuukaudessa. Tällainen malli mahdollistaa myös pienille yrityksille asiantuntijapalvelun hyödyntämisen kustannustehokkaasti, Salo sanoo.

Historiatiedosta saa paljon irti

Hänen mukaansa muun muassa tilinpäätöksen avaaminen asiantuntijan avustuksella antaa yrittäjälle eväitä liiketoiminnan arvioimiseen ja edelleen kehittämiseen.

- Vaikka kyse on historiatiedosta, siitä saa paljon irti tulevaisuutta varten. Sisäisestä kustannuslaskennasta näkee, miten eri yksiköt tuottavat tulosta, onko hinnoittelu kohdallaan tai miten kannattavuutta voi yleensäkin parantaa, Salo kertoo esimerkkejä.

Kun yrityksen taloutta ja toimintaa arvioidaan systemaattisesti, silloin asioihin voidaan reagoida riittävän ajoissa ja sillä tavalla välttää mahdolliset ongelmatilanteet.

- Jos asiat ovat yrityksessä menossa huonoon suuntaan, mitä varhaisemmassa vaiheessa asioihin puututaan, sitä paremmat ovat mahdollisuudet tervehdyttää yrityksen toiminta. Järkevä verosuunnittelu on puolestaan asia, jonka avulla yrittäjä voi säästää selvää rahaa. Jos yritys elää voimakasta kasvuvaihetta, silloin saatetaan tarvita erityisosaamista yhtiömuodon muuttamiseen.

Salolla on asiakkainaan myös maa- ja metsätalouden harjoittajia.

- Maatiloilla voi olla monenlaista liiketoimintaa. Nykyään pankit vaativat asiakkailtaan esimerkiksi konehankintojen rahoittaessaan investointilaskelmat siitä, kuinka hankinta maksaa itsensä takaisin. Maatiloilla työtahti on niin kiivas, että moni maatalousyrittäjä on nähnyt viisaimmaksi teettää tällaiset laskelmat ulkopuolisella asiantuntijalla.

Talousinfon tarjoamiin notariaattipalveluihin kuuluvat muun muassa kauppa- ja lahjakirjat, kaupanvahvistukset, perunkirjoitukset sekä lainhuuto- ja kiinnitysasiat.

- Monet perikunnat ovat arvostaneet sitä, että perunkirjoitus on voitu tehdä viikonloppuisin, jolloin osakkaiden on helpompi päästä paikalle.

Opiskelu ja työkokemus täydensivät toisiaan

Salo lähti opiskelemaan Vaasan yliopistoon työn ohella myöhemmällä aikuisiällä. Vuonna 2007 hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi pääaineinaan laskentatoimi, rahoitus sekä talousoikeus. Pankkimaailman palveluksessa Salo hoiti pääasiassa rahoitusasioita ja vuodesta 2007 hän työskenteli konttorinjohtajana siihen saakka, kunnes ryhtyi yrittäjäksi.

- Minun mielestäni opiskelu työn ohessa oli tosi hyvä tapa mennä eteenpäin. Pystyin hyödyntämään käytännön osaamista opiskelussa ja päinvastoin.

Kuvanteksti: Talouspäällikköpalvelu mahdollistaa myös pienille yrityksille asiantuntijapalvelun hyödyntämisen kustannustehokkaasti, Maija Salo sanoo.

Talousinfo Maija Salon verkkosivuille >>>

Teksti ja kuva: Jorma Uusitalo, T:mi CommJob