huhtikuu 2009

Henkilöstön ammattitaito ja hyvä maine on lyömätön yhdistelmä

Laaja-alaisia siivous- ja kunnossapitopalveluita sekä sisäilman tutkimuksia tarjoava Siivoustekijät Oy on kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut asemansa Kokkolassa määrätietoisella kehittämisellä sekä kovalla työnteolla.


- Perustimme yrityksen kehitys- ja laatupäällikkö Henry Heinuan kanssa huhtikuussa 1988. Olimme molemmat töissä silloisella Servi Systems Oy:llä ja vaikkei siinä mitään vikaa ollutkaan, niin ajattelimme että voisihan tätä työtä tehdä itselleenkin. Kun olimme toisillemme tuttuja entuudestaan, niin uskalsimme yrityksen yhdessä perustaa, toimitusjohtaja Arja Mattila kertoo.

Siivoustekijät Oy aloitti siivouspalveluilla ja asbestin saneerauspalveluilla. Vuonna 2004 mukaan tuli sisäilman tutkimukset ja sisäilman hoitaminen.
- Perustimme yrityksen heti osakeyhtiöksi. Tarkoituksena oli alusta lähtien kasvaa isoksi ja kilpailukykyiseksi tällä omalla alueellamme, Mattila toteaa.
Kasvussa meni kuitenkin 90 - luvun laman takia hieman kauemmin kuin Mattila ja Heinua olivat kuvitelleet. Lamasta kuitenkin selvittiin ja heti sen jälkeen kasvu alkoi reippaana.

Kokonaisvaltaista puhtaudesta huolehtimista

Siivous on yrityksen toiminnassa pääasia. Mattilan mukaan se voi olla joko päivittäistä ylläpitoa, hieman harvemmin tapahtuvaa perussiivousta tai vaikkapa erikoissiivousta teollisuudelle. Hän tiivistääkin, että se on kokonaisvaltaista huolehtimista tilojen puhtaudesta. Vuosien varrella toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja mukaan on tullut myös muita osa-alueita, joista tärkeimmästä päästä on sisäilman tutkimukset.
- Sisäilman tutkimus on osa tämän päivän siivousta, sillä sisäilmahan on yksi tärkeimmistä työympäristön tekijöistä ja siihen siivouksella voidaan vaikuttaa valtavasti, Mattila painottaa.

Palveluihin kuuluu myös kiinteistömattojen myynti ja huolto sekä lisäpalvelut kohteissa, jollaisia voivat olla muun muassa kokouspalvelut, postin jakaminen, lähettipalvelut.

Siivoustekijät Oy on alusta lähtien ollut vahva toimija teollisuuden puolella ja teollisuus on yrityksen suurin asiakasryhmä. Yritys on muun muassa jo yli kymmenen vuoden ajan tehnyt töitä OMG Kokkola Chemicalsin tehtailla ja Kokkolan Suurteollisuusalueella yritys toimii nykyisin 16 hengen tiimillä.
- Asiakkaisiimme kuuluu myös julkinen sektori eli kunta-asiakas erilaisissa muodoissaan. Lisäksi palvelemme kauppoja ja pk -sektoria, Mattila lisää.

Varsinkin kun asiakkaana on suurteollisuus ja töitä tehdään asiakkaan tiloissa, on erittäin tärkeää, että toiminta on hyvin mietittyä, valvottua ja työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Yrityksellä onkin ISO 9001:2000 laatusertifiointi ja ISO 14001:2004 ympäristösertifiointi.
- Laatujärjestelmän myötä työskentely on täsmätyöskentelyä. Tavoitteet ovat selkeät ja ne myös toteutuvat. Työturvallisuushan meillä korostuu ja ympäristöjärjestelmän myötä siihen on saatu seurantaa ja jopa ihan pieniin asioihin huomiota kiinnittämällä on saatu merkittäviä muutoksia, Mattila sanoo.

Ammattitaito ja asiakaspalvelu vahvuuksina

Henkilöstön ammattitaito ja asiakaspalvelu ovat Siivoustekijöiden ehdottomia vahvuuksia ja yrityksessä on panostettu voimakkaasti osaamiseen ja henkilöstön jatkuvaan kouluttamiseen.
- Kaikilla on laitoshuoltajan koulutus. Työntekijöillämme on se joko ollut töihin tullessa tai sitten he ovat sen voineet suorittaa oppisopimuksella työn ohessa, Arja Mattila kertoo.

Siivousta ei yleensä mielletä niiksi loistokkaimmiksi ammateiksi. Mattilan mukaan kouluttautuminen on huomattu erittäin motivoivaksi tekijäksi työntekijöille. Koulutuksen kautta työntekijät ymmärtävät, kuinka tärkeää työ on heille ja se miten he toimivat asiakkaan luona, on myös heidän juttunsa eikä vain työnantajan juttu.

Kouluttaminen on myös hyvä keino saada työntekijät sitoutumaan yritykseen. Tätä edistetään myös työntekijöiden virkistystoiminnan sekä kokopäivätyön tarjoaminen kautta.
- Meillä ei pääsääntöisesti alalle tyypillistä osa-aikatyötä ole, koska silloin työntekijöiden vaihtuvuus olisi niin suuri. Toki osa 45 työntekijästämme on omasta tahdostaan ja elämäntilanteestaan johtuen osa-aikaisia, esimerkiksi opiskelijat, Mattila toteaa.
Yrityksessä onkin päästy pitkäaikaisiin työsuhteisiin, sillä reippaasti yli puolet työntekijöistä on viihtynyt yrityksen palveluksessa yli kolmen vuoden ajan.


Kuvateksti: Toimitusjohtaja Arja Mattila näkee nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulevaisuuden auvoisena palveluliikkeille. Siivous on erikoistumista ja sitä aletaan yhä enemmän ulkoistaa, koska se vaatii osaamista ja sellaista ammattitaitoa, mitä ei organisaatioiden sisältä välttämättä löydy.

Siivoustekijät Oy:n kotisivuille>>>