kesäkuu 2009

Akustisia ratkaisuja esteettisyys huomioiden

Mikäli haluaa toimia menestyksekkäästi maahantuojana, on hyvä etsiä sellaisia tuotteita, joita markkinoilla ei ennestään ole tai joiden myymiseen saa yksinoikeuden. Akustiikkatuotteiden maahantuojana toimivan Oy TradingESS Ab:n kohdalla molemmat ehdot täyttyvät.


- Markkinat ovat tälle tuotteelle todella hyvät, sillä sisustuksessa ja arkkitehtuurissa puhutaan paljon tällä hetkellä akustiikasta. Lisäksi vastaavaa tuotetta ei markkinoilla ole. Koska saimme lisäksi yksinmyyntioikeuden Suomeen, niin se ratkaisi, että lähdimme satsaamaan tähän tuotteeseen, kertoo Mats Kiviniemi.

Kokkolalainen Oy TradingESS Ab on toiminut vasta puolentoista vuoden ajan, joten aikaa on käytetty jälleenmyyjäverkoston rakentamiseen ja tuotteen tunnetuksi tekemiseen.
- Olemme erityisesti kiinnittäneet huomioita siihen, mikä on paras tapa tavoittaa se kohderyhmä, jolle tuotetta haluamme markkinoida. Pyrimme tekemään sen niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista ja löytämään hyvin juttuja, Kiviniemi sanoo.

Haasteelliseksi tämän tekee se, että tuotetta ei entuudestaan markkinoilla ole. Täten markkinat on luotava itse ja jälleenmyyntiverkosto rakennettava nollasta. Kiviniemi kertoo tuotetta ja sen ominaisuuksia tehdyn tunnetuksi tässä vaiheessa sisustussuunnittelijoille ja arkkitehdeille.
- Tuote on herättänyt suurta mielenkiintoa johtuen sen ainutlaatuisuudesta ja ekologisuudesta. Lisäksi tuotteessa yhdistyy akustinen ja esteettinen puoli. Suunnitteluvapaus on suuri. On värimaailma, mihin pystyy vaikuttamaan. Erityisesti kiinnostaa se, että tuotteen avulla pystyy toteuttamaan omia suunnitelmiaan, hän toteaa.

Tarkoituksena kattaa koko Suomi

Akustiikkatuotteet on tarkoitettu pääsääntöisesti julkisiin tiloihin ja yrityksiin, sillä varsinkin julkisten tilojen arkkitehtuurissa suositaan puhtaita, kovia pintoja ja yrityksissä on paljon avokonttoreita ja muita vastaavia suuria tiloja. Tällaisissa tiloissa erityisesti tarvitaan jotakin vaimentamaan kaikua. Kivinimen mukaan tuotteet sopivat myös yksityiskoteihin, mutta yksityisasiakkaita on kuitenkin vähemmän.

Tuotteiden myynnissä voidaan Mats Kivinimen mukaan toimia useammalla tavalla: asiakas on joko suoraan yhteydessä TradingESSiin tai sitten tuotteet myydään asiakkaalle suunnittelu- tai arkkitehtitoimiston tai asennusfirman kautta.
- Enimmäkseen myymme yrityksille. Yrityksethän käyttävät yleensä joko sisustussuunnittelijaa tai arkkitehtiä tilojensa sisustamisessa. Kun suunnittelussa käytetään meidän tuotteitamme, niin sitten joko toimisto hoitaa itse asennukset kohteeseen tai antaa suunnitelman asiakkaalle, joka toteuttaa sen itse, hän selventää.

Kun asiakas ottaa suoraan yhteyttä, TradingESS on yleensä yhteydessä tuolla alueella toimivaan yhteystyökumppaniinsa, joka sitten tekee asiakkaalle tarvittavat kartoitukset ja suunnitelmat.

Yrityksellä onkin yhteistyökumppaneita niin pääkaupunkiseudulta kuin Pohjois- ja Itä - Suomesta. Lisäksi Keski-Suomen aluekin on Kiviniemen mukaan ihan hyvin katettu.
- Pitkällä tähtäimellä on tarkoitus kattaa maantieteellisesti koko Suomi. Pääkaupunkiseudulta haetaan lisää kontakteja ja sitten taas Oulun seutu on tunnettu osaavista arkkitehdeistä, myös sieltä haetaan kontakteja. Yritys on kuitenkin toiminut vasta puolitoista vuotta. Ei voi vielä sanoa, että jokainen kadunmies tuntee eikä edes kaikki alallakaan. Tämä on niin uutta vielä, hän toteaa.

Ajassa paljon mahdollisuuksia

Moni voisi ajatella, että olisi parempiakin aikoja pyörittää uutta yritystä kuin nykyinen taloudellinen tilanne. Mats Kiviniemi näkee ajassa kuitenkin paljon mahdollisuuksia.
- Nyt on ihan positiivista olla mukana, sillä pohjatyö on tehty, kun talous kääntyy nousuun. Lisäksi nyt on rauhallisempaa ja joka puolella haetaan ideoita oman bisneksen kehittämiseksi. Sillä tavalla tämä tuli hyvään rakoon. Tämä tuote on jotakin uutta, joten tämä otetaan hyvin vastaan ja mielellään kuunnellaan tuotteesta ja sen ominaisuuksista, hän pohtii.

Nykyisin akustiikan kanssa ollaan tekemisissä kaikkialla ja tarve akustiikan parantamiseksi on suuri.
- Viimeisen vuoden, parin aikana on ryhdytty puhumaan enemmän akustiikan merkityksestä ja on todettu, että monet ihmiset voivat huonosti työpaikoilla, kun siellä kaikuu ja on meluista. Melua minimoimalla voidaan jopa vaikuttaa sairaspoissaoloihin, Mats Kiviniemi toteaa.

Markkinoilta löytyy paljon erilaisia akustiikkatuotteita, mutta Kivinimen mukaan varsinaista kilpailijaa heidän tuotteelleen ei löydy.
- Meidän vahvuuksiamme on tuotteen akustiikka-arvot eli tuotteen tehokkuus akustisesti. Toinen on sitten tämä estetiikkapuoli. Yritys pystyy profiloimaan itseään näillä tuotteilla omissa tiloissaan. Tärkeä tekijä on myös se, että pystymme esittämään tuotteelle paloturvallisuus- ja äänieristysluokitukset, hän kertoo.

Nyt yrityksessä keskitytään myyntiin ja myynnin kasvattamiseen siten, että voidaan pikimmiten palkata henkilö hoitamaan täysipäiväisesti myyntikenttää. Tuotteen hyvän vastaanoton perusteella Mats Kivinimi on vakuuttunut menestymisestä.

Kuvateksti: Mats Kiviniemen mukaan nyt aloitetaan näillä akustiikkatuotteilla, mutta tulevaisuudessa tuotteita tullaan kehittämään ja mahdollisesti haetaan muidenkin alaan liittyvien tuotteiden edustuksia.

Oy TradingESS Ab:n kotisivuille>>>