syyskuu 2013

Tärkeä palanen konsernikokonaisuutta

HANZA on suomalaisruotsalainen elektromekaniikan sekä kone- ja laitevalmistuksen sopimusvalmistaja, jonka kasvua heikot taloussuhdanteet eivät ole pysäyttäneet.


Hyvä esimerkki konsernin kasvuhakuisuudesta on yhtiön panostukset Kokkolan-tehtaaseensa, jonka uudet tuotantotilat otettiin virallisesti käyttöön viime kesäkuussa.

HANZA rantautui myös Kokkolaan yritysoston kautta, jossa toisena osapuolena oli tässä tapauksessa Elektrometalli Oy. Sen ansiosta Kokkolan-tehtaalta löytyy tänä päivänä nykyaikaisten toimitilojen lisäksi hyvä laitekanta ja kokenut sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Esimerkiksi laserleikkausta Kokkolassa on tehty jo vuodesta 2000 lähtien.

Viimeisen vuoden aikana HANZA on avannut lisäksi tehtaat Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Konserniin kuuluu yhteensä 13 tehdasta kuudessa maassa, ja yritys työllistää noin 1 100 ihmistä. Konsernin liikevaihto on ylittänyt 150 miljoonaa euroa, ja edellisten kahden vuoden kuluessa HANZA on investoinut valmistuksen kehittämiseen yhdeksän miljoonaa euroa.

 

Tavoitteena jalostus-asteen nostaminen

Tehdaspäällikkö Janne Vähätiitto kertoo, että HANZAn toimintamallissa laserleikkaukseen ja särmäykseen erikoistuneella, kymmenen henkilöä työllistävällä Kokkolan-toimipisteellä on konsernikokonaisuudessa oma tärkeä roolinsa.

- Perusideana on, että HANZAlla on tarjottavanaan laaja ja monipuolinen eri valmistusmenetelmien valikoima. Kokkolassa keskitymme jatkossa voimakkaasti jalostusasteen nostamiseen, johon liittyen otamme käyttöön uusia menetelmiä. Tavoitteena on olla oman vahvuusalueemme osatoimittaja, joka valmistelee asiakkaille entistä laajempia toimituskokonaisuuksia.

- Monipuolisuuden ja yhä pidemmälle viedyn jatkojalostuksen ansiosta HANZA on kiinnostava kumppani monille tuotteita toimittaville yrityksille. HANZA konsernina pääsee keskustelemaan uskottavasti kansainvälisillä markkinoilla toimivien suurasiakkaiden kanssa. Tämä puolestaan tarjoaa meille mahdollisuuden päästä toimittamaan Kokkolasta laajasti erilaisia osakokonaisuuksia, tehdaspäällikkö kertoo. Hyvin usein kapeaa valmistusmenetelmävalikoimaa tarjoavalle pk-yritykselle nämä ovet eivät välttämättä aukeaisi lainkaan.

Vähätiitto ja tuotantopäällikkö Mika Toivonen korostavat, että HANZAn tarjoamien kokonaisratkaisujen hyödyt asiakkaille ovat ilmeiset.

- Valmistusketju lyhenee, koska esimerkiksi sähkö-, ohutlevy- ja raskaammat osakokonaisuudet tulevat yhdeltä toimittajalta. Tavarantoimittajien lukumäärä pienenee ja suurempi osa asiakkaan tuotteeseen tarvittavista komponenteista valmistetaan yhden yrityksen sisällä. Lisäksi tehokas ja yhtenäinen tuotanto säästää kustannuksia ja reagointikyky tuotemuutoksiin nopeutuu, jolloin uudet tuotteet saadaan nopeammin markkinoille.

Heidän mukaansa huomioitavaa on sekin, ettei HANZA ole astumassa paikallisten, esimerkiksi koneistuksia tekevien yritysten tontille.

- Emme ole kehittämässä yleiskonepajaa, vaan olennaisinta on omien laserleikattujen leikkeiden jatkojalostaminen valmiimmiksi kokonaisuuksiksi, kohderyhmänä aiempaa kauempana toimivat asiakkaat.

 

Matala kynnys laiteinvestointeihin

Mika Toivonen on tyytyväinen yrityksen uusiin tiloihin Peltokorven Kasikulmassa. Tuotantotilojen layout on aikaisempaa toimivampi, samoin logistiset yhteydet pelaavat kiitettävästi. Mahdollisuudet laajentamiseenkin ovat olemassa, koska esimerkiksi kaasu- ja paineilmastolinjastot on rakennettu siten, että niiden kapasiteetti on riittävä myös nykyistä laajemmalle konekannalle.

- Konsernilla on iso laitekanta, mikä madaltaa kynnystä laitehankinnoille silloin, kun asiakkaiden tarpeet sitä edellyttävät.

Pohjoismaissa toimivilla kone- ja laitevalmistusta tekevillä yrityksillä iso haaste on varmistaa tuotteidensa kilpailukyky. Konsernitasolla kilpailuetua tuovat HANZAn asiakkailleen tarjoamat laajat kokonaisratkaisut. Kokkolan-tehtaan etuihin Vähätiitto luettelee lisäksi kilpailukykyisen laitekannan, hyvät tuotantotilat sekä ammattitaitoisen henkilökunnan.

Tällä hetkellä suuri osa Kokkolan-tehtaan liikevaihdosta tulee noin 150 kilometrin säteeltä. Jatkossa, kun strategia jalostusasteen nostamisesta etenee käytäntöön, asiakkuudet jakaantuvat nykyistä laajemmalle alueelle.

Markkinatilannetta Mika Toivonen kuvaa odottavaksi. Heti lomien jälkeen elokuun pari ensimmäistä viikkoa näyttivät rauhallisemmilta, mutta nyt yritysten tuotanto näyttää taas pyörähtävän kunnolla käyntiin. Tällä hetkellä odotetaan positiivisia teollisuustuotannon lukuja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Janne Vähätiiton mukaan on myös merkkejä siitä, että tuotantoa saattaa olla siirtymässä jossakin määrin Aasiasta takaisin Eurooppaan.

- Syinä ovat lähinnä logistiikka sekä reagointikyky ja puhutaan tilanteista, joissa tuotannolle etsitään täydentäviä ja joustavampia vaihtoehtoja. Tuotekehitys kiihtyy, uusia tai parannettuja tuotteita syntyy yhä nopeammin, mikä lyhentää tuotteiden elinkaarta. Silloin korostuu tarve joustaville ja nopeille tuotantoratkaisuille, hän perustelee näkemystään.

Kuvanteksti: Tehdaspäällikkö Janne Vähätiitto (vas.) ja tuotantopäällikkö Mika Toivonen HANZAn Kokkolan-toimipisteen tuotantotiloissa Kasikulmassa.

HANZA Mechanics Kokkolan verkkosivuille >>>

Teksti ja kuva: Jorma Uusitalo, T:mi CommJob