huhtikuu 2012

Hyvä henki näkyy hyvänä asiakaspalveluna

Näkömestari Oy tarjoaa kattavat optikkoliikkeen palvelut aina silmä-, aurinko- ja piilolaseista heikkonäköisten apuvälineisiin, tutkimuspalveluihin ja silmäpohjakuvauksiin asti.


Kokkolassa yritys on toiminut jo reippaan kolmenkymmenen vuoden ajan. Ydinkeskustassa sijaitseva liike toimii yrityksen pääpaikkana, mistä sekä tuotteet, ihmiset että palvelut lähtevät liikkeelle. Lisäksi yrityksellä on viime vuosina kokonaan uudistetut toimipisteet sekä Kaustisella ja Kannuksessa.

- Yrityksen perustajina vuonna 1981 olivat isäni, Timo Koivukoski ja Pekka Pietarila. He vetivät aikoinaan ketjuvetoista optikkoliikettä Kokkolassa ja ajattelivat, että tuossa vaiheessa oli hyvä ottaa askel eteenpäin ja siirtyä yritysmaailmaan, toimitusjohtaja Ville Koivukoski kertoo.

Melko pian perustamisen jälkeen, vuonna 1985 yritys laajensi Kaustiselle ja tuosta seitsemisen vuotta myöhemmin Kannukseen. Taustalla oli se, että asiakaskuntaa yrityksellä oli jo tuolloin laajalta alueelta sekä Perhonjoki- että Lestinjokilaaksojen kunnista.

- Huomattiin, että asiakkaita tuli sieltä Kokkolaan. Palveluteknisesti ottaen monelle olisi helpompaa, jos palvelu olisi saatavilla hieman lähempää. Toisaalta ajateltiin, että Kokkolassa vaihtoehtoja on muitakin kuin Näkömestari. Kun ollaan itse lähempänä kuluttajia, heidän on myös helpompi valita Näkömestari optikkoliikkeeksi, Koivukoski jatkaa.

Alan viimeisin tieto omilta vastuualueilta

Näkömestari Oy:ssä työskentelee kuusi optikkoa ja myymälähenkilöstöä on yhteensä viisi. Toimitusjohtajan äiti, Leena Koivukoski toimii apuna markkinointipuolella. Lisäksi yrityksen kanssa yhteistyössä työskentelee kolme silmälääkäriä. Näkömestarissa henkilökuntaa ei ole jaettu toimipisteittäin, vaan kaikki työskentelevät kaikissa toimipisteissä.

- Näin tuotevalikoima on mahdollisimman kattava kaikissa liikkeissä. Tuotevalikoima on myymälähenkilökunnan parasta osaamisaluetta. Kun on sopiva kierto henkilökunnassa, niin näin tapahtuu myös tuotteissa, Ville Koivukoski toteaa.

Optisella alalla kehitysvauhti on todella nopeaa ja nykyään optikon työ on hyvin erilaista kuin 10-20 vuotta sitten. Tänä päivänä optikko toimii usein asiantuntijana, konsultoivana henkilönä tai esimerkiksi yhtenä erikoisosaajana työterveyspalveluissa. Enää ei optikkoliikkeissä riitä näöntutkimusten tekeminen ja silmälasien myynti. Oman haasteensa tuo sekin, että kehitys tuotteissa on hyvin nopeaa.

- Pitää pystyä muuntautumaan ja kouluttautumaan nopeasti sekä vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, joita esimerkiksi erityistyölasipuoli, työsuojalasipuoli, muuttuva näköergonomia eli mitä eri työtehtävät mukanaan tuovat, Koivukoski painottaa.

Ajan hermoilla pysytään jatkuvalla kouluttautumisella, hankkimalla tietoa alan julkaisuista, messuilta ja yhteistyökumppaneilta, mutta myös jakamalla osaamis- ja vastuualueita. Optikoista yksi painottaa työtään enemmän piilolinssipuolelle, kun taas toinen keskittyy enemmän heikkonäköisten ihmisten ongelmiin ja hakee viimeisimmän tiedon siltä osa-alueelta. Myymälähenkilöstö vastaa taas muun muassa kehyshankinnoista, koska tuntevat asiakaskunnan ja ostokäyttäytymisen parhaiten.

- Kun itse pääsee vaikuttamaan tuotteisiin, niin tuotteiden esittely ja myynti on silloin mielekkäämpää.  Meillä on täällä mahdottoman hyvä henki ja olen kiitollinen siitä, että minulla on ympärillä näin hyvä asiantuntijatiimi. Minulle on iso apu siitä, että henkilökunta on aktiivista ja ehdottaa ideoita, miten toimintaa voitaisiin kehittää entisestään, Koivukoski huomauttaa.

Tuotevalikoimaa rakennetaan asiakaskunnan mukaan

Suomen hieman yli 800 optikkoliikkeestä suurin osa kuuluu johonkin ketjuun. Yksityisiä on ainoastaan vajaa 300 ja tähän joukkoon myös Näkömestari Oy kuuluu. Koivukosken mukaan itsenäisyys merkitsee ennen kaikkea sitä, että yrityksen toimintaa saa kehittää juuri sen suuntaiseksi, mikä itse koetaan oikeaksi ja yritys näyttää juuri siltä, miltä sen itse haluaa näyttävän.

- Pystymme rakentamaan tuoterepertuaarin sen mukaan, millainen meidän kuluttajakunta tällä alueella on. Samaten saamme valita eri tukkureiden tuotteista ne, jotka soveltuvat meille parhaiten. Voimme käyttää eri tukkureita laajasti ja rajoittamattomasti, joten voimme etsiä kuluttajalle parhaan tuotteen, hän kertoo.

Näkömestarilla toimintaa kehitetään laadun kautta ja sillä pyritään erottautumaan muista optikkoliikkeistä. Laatu tarkoittaa niin laadukasta tuotevalikoimaa kuin palveluakin, mitä kautta haetaan asiakkaan tyytyväisyyttä.

- Pyrimme rakentamaan laadukkaan paketin asiakkaalle. Hän saa riittävästi informaatiota, apua ja palvelua, jotta hän tietää ostamastaan tuotteesta, mitä hän on saanut, tietää tuotteen ominaisuudet ja ymmärtää sen laadun niin tuotteessa kuin palvelussakin, Koivukoski painottaa.

Ajan hermolla pysyminen on toki avainasemassa laadukkaan tuotevalikoiman ja palvelun varmistamisessa, mutta yhtä tärkeänä asiana Koivukoski pitää työntekijöistä huolehtimista ja sitä kautta saavutettavaa työssä viihtymistä.

- Kun työntekijät tulevat aamulla hymyssä suin töihin ja he haluavat tehdä työnsä hyvin, niin silloin he myös palvelevat asiakkaita hyvin, Koivukoski toteaa.

Kuvateksti: Ville Koivukoski on toiminut Näkömestari Oy:n toimitusjohtajana vuosien 2009-2010 vaihteesta lähtien. Sukupolvenvaihdos toteutettiin suunnitelmallisesti ja tarkoituksella 7-8 vuotta kestäneenä prosessina. Leena ja Timo Koivukoski ovat kuitenkin edelleen aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa.

Näkömestarin kotisivuille>>>