helmikuu 2012

Osaamista globaaleille markkinoille

Kansainvälisesti toimiva Jukkola Systems Oy perustettiin vuonna 2007 alun perin maahantuonti- ja tukkuliikkeeksi. Nykyisin lohtajalaisyritys toimii pääsääntöisesti teollisuuskaupan tukkuliikkeenä.


- Tämä pitää sisällään yhden maailman johtavan pumppu- ja venttiilivalmistajan KSB:n tuotteiden toimitukset ja asennukset sekä käynnissäpitopalvelut eli huollot ja ennakoivan kunnossapidon. Edelleenkin tuomme myös maahan lvi - alan tuotteita Euroopasta, toimitusjohtaja Joonas Jukkola kertoo.

Yritys suunnittelee ja valmistaa laitteistoja sekä tekee asiakkaille kokonaisvaltaisia urakoita avaimet käteen - periaatteella. Suunnittelu kattaa niin 3D - suunnittelun kuin automaatiototeutuksetkin. Erikoistumisalueena on elintarvikelaitteiden ja -koneiden suunnittelu ja toteutus.

- Meiltä toimitetaan valmiit suunnitelmat, kuvat ja piirustukset. Yhteistyössä alihankkijoiden kanssa hoidetaan laitteiden valmistus. Elintarvikepuolelle meiltä löytyy vahvaa osaamista yhteistyössä Jukkola Food Oy:n kanssa, Jukkola kertoo.

Yrityksessä on nähty, että juuri suunnitteluosaamisen yhdistämisellä elintarvikealan tietotaitoon on mahdollisuuksia menestyä. Viime vuonna Jukkola Systems Oy suunnitteli ja valmisti yhteistyökumppanien kanssa juustontuotantolaitteiston Kiinaan.

Kattava yhteistyöverkosto

Jukkola Systems Oy:n starttia viisi vuotta sitten voidaan pitää varsin rohkeana. Automaatioinsinööriksi valmistuneella Joonas Jukkolalla oli ajatuksena tuotteiden myynti, mutta yrityksen suuntautuminen ei tuossa vaiheessa vielä ollut täysin selvillä.

- Vuonna 2008 lähdimme mukaan KSB Partners - ketjuun. Se oli meille ensimmäinen isompi yhteistyösopimus. Etsimme juuri tuotteita teollisuuskaupan puolelta ja vastaavasti KSB haki tuolloin yhteistyökumppaneita tältä alueelta, Joonas Jukkola kertoo.

Yhteistyön myötä yritys vastaa KSB:n paikallisesta myynnistä sekä huolto- ja käynnissäpitopalveluista vanhan Vaasan läänin alueella. Suomessa vastaavanlaisia omilla alueillaan toimivia yksiköitä on viidellä muullakin paikkakunnalla, joten käytännössä käytettävissä on koko Suomen kattava tuki- ja yhteistyöverkosto.

- Käytämme huolloissa koko Suomen kattavaa henkilökuntaa hyväksemme. Pystymme hyödyntämään verkoston erikoisosaajia. Myös isommissa, useampia työntekijöitä vaativissa urakoissa meillä on täysin mahdollista kerätä ammattilaiset verkoston kautta yhteen, Jukkola toteaa.

Koska Jukkola Systems Oy:n oma henkilöstövahvuus on tällä hetkellä kolme henkilöä ja huolloissa käytettävissä on lisäksi yksi aliurakoitsija, käytetään tukena Partners -ketjua. Tavoitteena on kuitenkin oman huoltohenkilöstön hankkiminen siten, että huollot voitaisiin hoitaa tulevaisuudessa kokonaan oman yrityksen väellä.

Pienestä merkittäväksi toimijaksi

Nuoresta iästä huolimatta Jukkola Systems Oy on jo merkittävä toimija omalla alallaan. Perustamisesta lähtien kasvu on ollut voimakasta. Asiakkaina yrityksellä on raskasta teollisuutta, metalli- ja kaivosteollisuutta, yksityisiä lämpölaitoksia sekä kunnallisella puolella muun muassa vesi- ja kaukolämpölaitoksia.

- Jätevesipuolella meillä myös riittää asiakkaita. Olemme toimittaneet muun muassa vesiosuuskunnille ja yksityisille jätevesipuolen toimijoille isoja kokonaisuuksia. Tällä puolella tuotteitamme ovat jätevesi-/puhdasvesipumppaamot, Jukkola kertoo.

Pumppu- ja venttiilitoimituksissa ja niihin liittyvissä asennus- ja huoltotoimissa pelikenttänä on vanha Vaasan läänin alue, mutta maahantuonnissa ja suunnittelupuolella toimitaan globaaleilla markkinoilla.

- Meidän valttina nimenomaan suunnittelupuolella on se, että tuomme sellaisia tuotekokonaisuuksia, joita ei markkinoilla vielä ole. Toisaalta me emme toimita pelkkiä laitteita, vaan palvelu liittyy siihen olennaisesti. Pystymme laitetoimituksien yhteydessä tarjoamaan myös koulutuspaketin, toteaa Jukkola.

Asiakkaat eri puolella Suomea ja maailmaa saavutetaan hyvin Lohtajalta käsin. Joonas Jukkolan mukaan tulevaisuudessa on kuitenkin mietittävä, miten päästäisiin vielä lähemmäksi asiakkaita ja miten asiakkaiden olisi helpompi tulla asioimaan yrityksen toimipisteeseen.

- Pääasiakaskunta on kuitenkin Kokkolassa. Mikäli olisimme lähellä heitä ja meillä olisi hyvät myymälätilat, voisimme kasvattaa esillä olevien tuotteiden määrää ja saisimme kasvatettua myyntiä myös myymälän kautta. Pystyisimme kontaktoimaan myös laajemman joukon asiakkaita, Jukkola pohtii.

Jukkola Systems Oy:n verkkosivuille>>>