tammikuu 2010

Peruna jalostuu moneksi

Pitkäsen Peruna Oy:stä lähtee päivittäin noin 10 000 kiloa perunatuotteita niin lähelle kuin kauemmaksikin. Kannuksen vuoden yritykseksi valittu perheyritys valmistaa lähes kaikkia mahdollisia tuotteita, mitä raakaperunasta voidaan tehdä. Viime aikoina raakatuotteiden rinnalle on noussut myös esikypsennetyt tuotteet.


- Määrällisesti eniten menee raakakuorittua annos- ja muusiperunaa. Myös raakajalosteiden eli kuutioidun, viipaloidun tai suikaloidun perunan osuus on merkittävä. Sen jälkeen tulee samanlaiset perunatuotteet esikeitettynä, toimitusjohtaja Reijo Pitkänen kertoo.
Asiakkaita kuunnellaan tarkalla korvalla ja heidän toivomuksiensa mukaan ollaan valmiita tuottamaan pieniäkin eriä, jopa muutamia kymmeniäkin kiloja juuri tiettyä perunaa tietyllä tavalla valmistettuna.

Päivän aikana valmistetut tuotteet lähtevät vielä samana päivänä Kannuksesta asiakkaille ympäri Suomea. Asiakkaina on pääsääntöisesti suurkeittiöitä, kuten koulujen ja erilaisten laitosten keittiöitä, mutta myös ravintoloita.
- Vaikka paikalliset asiakkaat saattavat tuotteet hakea suoraan meiltä, niin suurin osa tuotteista kuitenkin menee asiakkaille yhteistyökumppaniemme, tukkuliikkeiden kautta. Paikalliset kuljetusliikkeet taas vastaavat tuotteiden kuljettamisesta, Outi ja Reijo Pitkänen täsmentävät.

Investointeja suunnitelmallisesti ja maltillisesti

Pitkäsen Peruna Oy:n juuret ovat perunan viljelyssä. Reijo Pitkäsen vanhemmat ja setä siirtyivät karjataloudesta perunan viljelyyn jo vuonna 1966. Kuorimotoiminta, joskin aluksi pienimuotoisena, tilalla aloitettiin jo 70 - luvun alkupuoliskolla. Outi ja Reijo Pitkäsen ottaessa vetovastuun tilasta vuonna 1993, heidän oli ratkaistava, mihin suuntaan sitä kannattaa lähteä kehittämään.
- Alueella lisämaitten hankkiminen oli suhteellisen vaikeaa, joten päätimme keskittyä jalostustoimintaan ja kasvattaa sitä edelleen. Työvoiman saantikin on sille puolelle helpompaa kuin maatilan puolelle, he kertovat.

Pitkäsen Peruna Oy perustettiin kymmenen vuotta sitten, kun jalostustoiminta eriytettiin maatilan toiminnasta. Kuitenkin perunan viljelyä omalla maatilalla jatkettiin vielä vuoteen 2007 saakka, jolloin oli tehtävä ratkaisu perunan viljelyn ja jalostustoiminnan välillä. Aika ei kunnolla riittänyt molempien toimintojen kehittämiseen.
- Jalostustoiminta kasvoi koko ajan rinnalla ja lopulta meni perunan viljelyn edelle. Kannattavan maatilan toiminnan ajaminen alas oli siltikin vaikea ratkaisu, Reijo Pitkänen toteaa.

Yritystä on alusta lähtien kehitetty suunnitelmallisten investointien kautta. Tällä hetkellä varasto- ja tuotantotilaa on yli 4 000 neliötä ja tuotantoa on automatisoitu. Viime kesänä yrityksessä otettiin käyttöön optinen lajittelija lajittelupuolelle sekä uudet pesulinjat.
- Tuotantoon saatiin varovaisesti arvioituna 30-40 prosenttia tehoa lisää. Nyt pystymme toimittamaan tilanteen vaatiessa nykyistä paljon suurempiakin määriä. Markkinoillahan kysytään heti, millaisia määriä pystyy toimittamaan ja mikäli määrät jäävät vaatimattomiksi, keskustelu loppuu siihen, Pitkänen sanoo.

Kone ei korvaa ihmistä

Outi ja Reijo Pitkäsen sekä heidän poikansa Arin lisäksi yritys työllistää seitsemän työntekijää. Määrä on viimeiset viisi vuotta pysynyt melko vakiona. Vaikka yrityksessä tuotantoa on automatisoitu, niin tarkoituksena ei ole ollut työntekijöiden korvaaminen koneilla.
- Koneet tulivat auttamaan ihmistä, ei korvaamaan heitä. Esimerkiksi lajittelupuolella olleet työntekijät siirrettiin toisiin tehtäviin. Työtä tuli muualla lisää ja sen ansiosta pystyttiin jopa hankkimaan yksi työntekijä lisääkin, Pitkäset painottavat.

Yhä kiristyvien markkinoiden hintakilpailuun yrityksessä ei ole haluttu lähteä mukaan. Sen sijaan panostetaan korkeaan laatuun ja siinä osaavalla henkilökunnalla on tärkeä tehtävä. Toisaalta korkeaa laatua lähdetään hakemaan aivan raaka-aineesta ja sen viljelyksestä lähtien.
- Meillä on Keski-Pohjanmaalla 20 sopimusviljelijää, jotka toimittavat meille perunaa. Teemme yhteistyösopimuksia viljelijöiden kanssa, jotka ovat ammattitaitoisia, sitoutuneita ja joilla on halua kehittää omaa toimintaansa ja sitä kautta perunan laatua, Reijo Pitkänen huomauttaa.

Laadun lisäksi pyritään hyvään palveluun ja toimitusvarmuuteen. Outi ja Reijo Pitkänen toteavatkin, että ainoastaan näillä asioilla saadaan luotettavuutta yhteistyöhön. Asiakkaat hyvin paljon kiinnittävät myös huomiota ympäristöystävällisyyteen ja ovat kiinnostuneita jopa siitä, miten yrityksessä hoidetaan sivuvirrat ja jätteiden käsittely.
- Kuorimoa rakennettaessa myös koneiden osalta lähdettiin hakemaan ympäristöystävällisintä ratkaisua. Meillä ei jätteitä tule lainkaan, vaan perunasta kaikki menee hyötykäyttöön, kuorimassakin hyödynnetään eläinten rehuna. Ainoat vedet, jotka biologisella puhdistamolla joudutaan käsittelemään, ovat koneiden pesuvedet, Outi ja Reijo Pitkänen kertovat.

Reijo, Outi ja Ari Pitkäselle suora yhteydenpito asiakkaisiin ja heidän toivomuksiensa kuunteleminen on tärkeä osa palvelua. Jatkossa yhteydenpitoa tullaan lisäämään entisestään. Tällä tavalla saadaan enemmän palautetta, mutta myös kasvatettua asiakkaiden tietoisuutta siitä, mitä kaikkea yritys pystyy tarjoamaan.

Pitkäsen Peruna Oy:n kotisivuille>>>