tammikuu 2012

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin yksilön tarpeet huomioiden

Kokkolan ydinkeskustassa sijaitseva Loistopaikka Oy tarjoaa monipuolisen joukon hyvinvointia edistäviä hoitoja, jotka ryhmittyvät koululääketieteen, kansanparannuksen, täydentävien hoitojen ja kauneudenhoitopalveluiden alle.


- Tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvä olo. Että ihminen pystyisi nauttimaan elämästä. Mikäli asiakkaalla sitten on jokin vaiva, jolle ei voi mitään, niin autamme asiakasta löytämään tapoja elää sen kanssa, ettei vaiva hallitse elämää, toimitusjohtaja Ritva Timonen kertoo.

Yksilöllisyys eli ihmisen kunnioittaminen juuri sellaisena kun hän on, on yksi Loistopaikan toiminnan kulmakiviä. Tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista hoitoa juuri asiakkaan tarpeisiin. Timonen huomauttaa, että mikäli asiakas tulee jonkin kivun takia, sitä pyritään hoitamaan ja etsimään kivun alkuperäinen syy. Esimerkiksi päänsärky voi aiheutua huonosta ryhdistä.

- Loistopaikassa toimii tällä hetkellä yhdeksän hoito- ja hyvinvointialan ammattilaisia. Täydennämme toistemme osaamista. Vaikka moni meistä muun muassa tarjoaa klassista hierontaa, niin jokaisella on oma erikoisosaamisalansa. Ja onhan se aina myös henkilökemiakysymys, kenestä eniten tykkää. Meillä löytyy valikoimaa ja vaihtoehtoja, Timonen jatkaa.

Usean yrittäjän tiimi

Loistopaikka Oy perustettiin vuonna 2009. Ritva Timosen yksi motiivi yrityksen perustamiselle oli halu toimia tiiminä muiden osaajien kanssa sekä tarjota mahdollisimman monipuolisia palveluita
- Aluksi meitä oli neljä ammattilaista. Pikkuhiljaa ammattilaisten määrä on lisääntynyt, hän kertoo.

Ritva Timosella Loistopaikka Oy:n omistajana on oman hoitotoiminnan lisäksi päävastuu paikan toiminnasta, mutta kukin Loistopaikassa vastaa omasta yrityksestään taloudellisesti. Yhteisistä asioista, kuten markkinoinnista, kokoustetaan säännöllisesti ja myös tyky -toimintaa järjestetään yhteisesti. Onpa Loistopaikassa järjestetty alan ammattilaisten koulutuksiakin. Timosen lisäksi yksi yrittäjä on paikalla Loistopaikassa koko viikon, mutta osa työskentelee siellä 2-3 päivää viikosta.

- Tavoitteena on, että meillä olisi täällä palveluita tarjolla klo 8-20 eli hoitohuoneet olisivat maksimaalisesti tuon ajan käytössä. Tänne mahtuu kymmenen yrittäjää ja enemmänkin, mikäli osa työskentelee täällä vain osan aikaa viikosta. Nyt ollaan jo aika lähellä tavoitetta, joskin joukkoon mahtuisi vielä jalkahoitaja ja yksi fysioterapeutti lisää, Timonen toteaa.

Verkostoitumisessa on järkeä

Torikadulla sijaitsevat toimitilat kokivat suuren muutoksen Loistopaikan perustamisen yhteydessä. Kahdesta tyhjästä liiketilasta muodostettiin viisi erillistä hoitohuonetta, suolahuone, vastaanottoaula sekä sali, jossa nykyisin sijaitsee kampaamo.
- Teimme aika ison remontin, koska kaikki on pitänyt laittaa ilmastoinnista lähtien. Huoneet on pyritty sisustamaan mahdollisimman viihtyisiksi valaistusta myöten. Halusimme luoda ilmapiirin, jossa ihminen rentoutuu heti ovesta sisään astuessaan, Timonen toteaa.

Keskellä kaupunkia sijaitseviin toimitiloihin on helppo tulla. Timosen mukaan puskaradio on ollut paras tapa Loistopaikan markkinoinnissa, mutta on paljon myös niitäkin, jotka piipahtavat vain kadulta tai samalla, kun vierailevat viereisissä liikkeissä.
- Lähistölle on keskittynyt muitakin hyvinvointialan yrityksiä, mutta en koe heitä kilpailijoiksi. Meillä on kaikilla kuitenkin oma juttumme. Minusta muiden kanssa verkostoituminen on järkevää, hän kertoo.

Timonen jatkaa, että asiakas ohjataan ilman muuta eteenpäin kollegoille, mikäli hän tarvitsee jotakin sellaista hoitoa, mitä Loistopaikassa ei vielä ole saatavilla tai mikäli juuri sillä hetkellä ei ole vapaita hoitoaikoja.
- Olen huomannut, että ihminen kokee sen hyvänä, että hänestä pidetään huolta ja hän ehkä jonakin päivänä tulee takaisinkin. Ei se ole menetetty asiakas, vaikka ohjaa muille. Yhtä lailla muista yrityksistä ohjataan myös tännepäin. Olen myös käynyt esittelemässä esimerkiksi voice massage - hoitoa yhdessä toisten yrityksien kollegoiden kanssa ja pidän sitä toimintatapaa hyvänä, Timonen huomauttaa.

Asiakkaat ovat Timosen mukaan löytäneet Loistopaikan hyvin ja asiakasmäärä on lisääntynyt. Timonen kiittelee myös, että työnantajat ovat oivaltaneet hyvin työntekijän hyvinvoinnin merkityksen sairaslomien vähenemisenä, tuloksellisuuden paranemisena sekä parempana työilmapiirinä.
- Tyky - palveluiden tarjoamiseen, esimerkiksi aivojumppakoulutuksiin, tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota. Tavoitteena on myös laajentaminen kotikäynteihin vielä suuremmassa määrin kuin nyt, hän kertoo.

Kuvateksti: Loistopaikassa palvelut täydentävät toinen toisiaan ja asiakas voidaan hänen tarpeidensa mukaan ohjata myös muihin hoitoihin. Kuvassa toimitusjohtaja Ritva Timosen (keskellä) lisäksi parturi-kampaaja Irene Stenroos-Granö ja fysioterapeutti Anne-Mari Lindqvist

Loistopaikka Oy:n verkkosivuille>>>