Hallitus

KOSEKin hallitus koostuu kahdeksasta sekä elinkeinoelämää ja kehittämistoimintaa tuntevasta jäsenestä.

Toimitusjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä.

Valmistelutyöryhmä

Valmistelutyöryhmä muodostuu omistajakunnan elinkeinoasioista vastaavasta johtajasta sekä KOSEKin toimitusjohtajasta.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta koostuu omistajakunnan kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta ja elinkeinoelämän edustajista (yrittäjäyhdistyksien puheenjohtajat, elinkeino- ja kehitysorganisaatioiden edustajat, alueen yrityksien edustajat).