Yritysneuvojan määräaikainen toimi (1.1.2018 – 31.12.2018) Perhon kuntaan

Haemme yritysneuvojaa Perhoon. Yritysneuvoja tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua yrityksille kaikissa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa, yritysneuvoja toimii linkkinä yhteistyön rakentamisessa elinkeinoelämää palvelevien toimijoiden kanssa ja toimii linkkinä erilaisten toiminnassa olevien hankkeiden hyödyntämiseen. Tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen vaaditaan korkeakoulututkinto sekä kokemusta yrityskehittämisestä. Eduksi katsotaan pk-yritysten tuki- ja rahoitusjärjestelmien tuntemus, alueen tuntemus ja kokemus EU-hankkeista. Edellytyksenä lisäksi hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin ja englannin kielen tyydyttävä taito.

Tehtävässä hyviä ominaisuuksia ovat joustavuus, kyky itsenäiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn, paineensietokyky ja pitkäjänteisyys. Oman auto on tehtävän hoitamisen kannalta välttämätön. Tehtävän sijoituspaikka on Perhon kunnantalo.

Kokkolanseudun Kehitys Oy tuottaa sopimuspohjaisesti Perhon kunnan yrityspalvelut vuonna 2018. Yritysneuvoja kuuluu  Kosekin henkilökuntaan ja on osa yrityskehitystiimiä. Tiimi antaa yritysneuvojalle tarvittavaa tukea mm. uusien yritysten perustamisessa, kasvuun ja kansainvälistymiseen tai omistajanvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä. Kosek tarjoaa myös Eu-osarahoitteisten hankkeiden hallinnointipalvelun vuonna 2018 käynnistyvien hankkeiden osalta.

Perhon kunta ja Kokkolan kaupunki neuvottelevat yhteistyön jatkosta vuoden 2018 aikana. Mikäli neuvottelut johtavat positiiviseen lopputulokseen, yritysneuvojan toimen jatko on mahdollinen.

Hakemukset ja CV:t pyydetään lähettämään 8.12. klo 16.00 mennessä sähköisenä osoitteeseen info@kosek.fi tai kirjallisena Kokkolanseudun Kehitys Oy, Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola (kuoreen merkintä Yritysneuvoja).

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Lauri Laajala (puhelinaika ke 29.11. klo 14-16 ja to 30.11. klo 14-16)
kunnanjohtaja
Perhon kunta
0400 517 380
lauri.laajala@perho.com

 

Anne Pesola  (puhelinaika ma 27.11. klo 14-16 ja ti 5.12. 13-15)
toimitusjohtaja
Kokkolanseudun Kehitys Oy
044 7809 097
anne.pesola@kosek.fi