Avoimet tarjouspyynnöt

Kokkolan kaupungin käytössä on sähköinen pienhankintajärjestelmä.

Tämän järjestelmän kautta ilmoitetaan käynnissä olevista tarjouskilpailuista ja yritykset pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.

Jatkossa kaikki kaupunkikonsernin pienhankinnat, eli hankintalain kansallisen kynnysarvon (tavarat ja palvelut 30.000€, urakat 150.000€) alittavat hankinnat tullaan tekemään ja kilpailuttamaan sähköisen pienhankintajärjestelmän kautta.

Tavoitteena sähköisellä pienhankintapalvelulla on, että paikalliset pienet tarjoajat saavutetaan entistä paremmin ja myös tarjouksen tekeminen tehdään yrityksille helpoksi lomakepohjaisen tarjousmenettelyn avulla. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää vahtipalvelua, joka ilmoittaa tarjoajalle suoraan häntä kiinnostavista tarjouspyynnöistä.

Palvelu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille. Tarjousten teko vaatii ainoastaan yrityksen rekisteröitymisen järjestelmään. Mikäli yritys on jo rekisteröitynyt aiemmin Tarjouspalvelu.fi palveluun, pienhankintajärjestelmään pääsee samoilla tunnuksilla.

Kokkolan pienhankintaportaali löytyy osoitteesta: www.pienhankintapalvelu.fi/kokkola/


Lisätietoja antavat:

Sami Viljanen
Yrityskehittäjä
Kosek
044 - 780 9900
sami.viljanen@kosek.fi