Avoimet tarjouspyynnöt

Kokkolan kaupunki on ottanut käyttöönsä sähköisen pienhankintajärjestelmän.

Tämän järjestelmän kautta ilmoitetaan käynnissä olevista tarjouskilpailuista ja yritykset pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.

Jatkossa kaikki kaupunkikonsernin pienhankinnat, eli hankintalain kansallisen kynnysarvon (tavarat ja palvelut 30.000€, urakat 150.000€) alittavat hankinnat tullaan tekemään ja kilpailuttamaan sähköisen pienhankintajärjestelmän kautta.

Tavoitteena sähköisellä pienhankintapalvelulla on, että paikalliset pienet tarjoajat saavutetaan entistä paremmin ja myös tarjouksen tekeminen tehdään yrityksille helpoksi lomakepohjaisen tarjousmenettelyn avulla. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää vahtipalvelua, joka ilmoittaa tarjoajalle suoraan häntä kiinnostavista tarjouspyynnöistä.

Palvelu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille. Tarjousten teko vaatii ainoastaan yrityksen rekisteröitymisen järjestelmään. Mikäli yritys on jo rekisteröitynyt aiemmin Tarjouspalvelu.fi palveluun, pienhankintajärjestelmään pääsee samoilla tunnuksilla.

Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön tammikuussa kaupunkikonsernin henkilöstölle järjestetyllä koulutuksella. Ensimmäiset tarjouspyynnöt lisätään järjestelmään helmi-maaliskuun aikana, jonka jälkeen ne ovat heti tarjottavissa.

Jatkossa tietoa pienhankintajärjestelmästä saa niin KOSEKilta, Kokkolan kaupungilta kuin Keski-Pohjanmaan Yrittäjiltäkin. KOSEKin verkkosivuille luodaan myös oma alasivu pienhankinnoista, jossa on ajanmukaista tietoa aiheesta. Kaupungin verkkosivuilta tietoa pienhankintajärjestelmästä saa kohdasta Hallinto ja päätöksenteko> Talous> Julkiset hankinnat. Tarpeen mukaan järjestelmän käyttöön liittyvistä asioista järjestetään infotilaisuuksia yrityksille.

Kokkolan pienhankintaportaali löytyy osoitteesta: www.pienhankintapalvelu.fi/kokkola/

Yritykset voivat jo nyt rekisteröityä palveluun ja tutustua sen käyttöön sieltä löytyvien opasvideoiden avulla.

Lisätietoja antavat:

Antti Tieva
Hankintapäällikkö
Kokkolan kaupunki
040 - 4882 850
antti.tieva@kokkola.fi

Sami Viljanen
Yrityskehittäjä
Kosek
044 - 780 9900
sami.viljanen@kosek.fi