Elinkeinoelämä

Kokkolan seudun elinkeinorakenne on monipuolinen. Elinkeinoelämän perustana on kansainvälisesti toimiva suurteollisuus muun muassa kemianteollisuudessa, sitä soveltavassa teollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Toisaalta myös kaupan ja palvelunalan merkitys on Kokkolan seudulle erittäin suuri.

Tilastokeskuksen vuoden 2013 työssäkäyntitilastojen mukaan työpaikoista 20,7 prosenttia on terveys- ja sosiaalipalveluissa, 15,8 prosenttia teollisuudessa, josta metalliteollisuudessa yli puolet, ja 13,6 prosenttia tukku- ja vähittäiskaupan puolella. Koulutusalalla Kokkolan työpaikoista on 8,0 prosenttia, kuljetus- ja varastointialoilla 6,1 prosenttia ja rakentamisessa 5,8 prosenttia.

Perinteisen maatalouden osuus työpaikoissa on hieman vähentynyt: työpaikoista ainoastaan 5 prosenttia on maa-, metsä ja kalatalouden puolella. Kuitenkin turkistuotannolla ja turkisten jatkojalostuksella on alueelle erittäin suuri merkitys. Kuntaliitoksen myötä maaseutuelinkeinojen merkitys on Kokkolan seudun ja Keski-Pohjanmaan keskuksessa, Kokkolassa lisääntynyt. Kokkola oli vuonna 2008 (liitoskunnat ml.) maamme suurin maidontuottajakunta.