Kokkolan seutu

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus. Kaksikielisessä kaupungissa asuu lähes 50 000 asukasta, joista suurin osa puhuu äidinkielenään suomea. Kaupungin asukkaista ruotsinkielisiä on noin 6 300 asukasta. Kaksikielisyyttä voidaan pitää suurena etuna seudulle ja se myös edistää kansainvälistymistä.

Kokkolan sijainti pituussuunnassa keskellä Suomea ja Pohjanlahden rannalla hyvine liikenneyhteyksineen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liike-elämälle. Päärata kulkee etelä-pohjoissuunnassa alueen läpi ja alue on kolmen valtatien risteyskohdassa. Lisäksi alueella on kansainväliset mitat täyttävä lentokenttä.

Kokkolassa sijaitsee Pohjanmaan rannikkoalueen suurin satama 13 metrin syväväylineen ja Pohjoismaiden ensimmäisine All Weather -terminaaleineen, joka mahdollistaa keskeytyksettömän lastin käsittelyn ympäri vuoden. Loistavan sijainnin ja liikenneyhteyksien ohella sedun alueella on modernit tietoliikenneyhteydet sekä paljon hyviä toimitiloja.

Kokkolan seutu tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisen mahdollisuudet, monipuoliset ja ensiluokkaiset palvelut ja erinomaiset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Seudulla on myös korkeatasoiset koulutusmahdollisuudet aina korkeakoulutasolle saakka.

Lisää tietoa seudusta:

Kokkola

Keski-Pohjanmaa