8.5.2020

Kokkolan ja Perhon yksinyrittäjän koronatukea on vielä usealle haettavissa

Yksinyrittäjän koronatuen haku on parhaillaan käynnissä myös Kokkolan ja Perhon alueella. Hakemuksia on tähän mennessä tullut noin 250 kpl Kokkolan ja Perhon alueelle yhteensä.

Hakemuksia on valmisteltu päätöksentekoon Kokkolan kaupungille noin puolet. Kokkolan kaupunki on tehnyt päätöksiä lähes saman verran, tämä tarkoittaa noin 250 000 € edestä tukea yksinyrittäjille yrityksen juokseviin kuluihin.

- Yksinyrittäjän tuki on tullut tarpeeseen, yrittäjiltä saadun palautteen mukaan se on auttanut yrityksiä pysymään toiminnassa, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Jonkin verran on aiheutunut viivettä johtuen lisätietopyyntöjen suuresta määrästä.

- Nopeuttaaksemme hakuprosessia haluaisimme muistuttaa, että erityisesti liikevaihdon laskun todentaminen liitteineen on yksi keskeisistä asioista hakemuksen etenemiselle. Lisäsimme hakuohjeisiin verkkosivuillemme yksinkertaisen laskelmapohjan, mitä yrittäjä voi tarvittaessa käyttää todentaakseen liikevaihdon 30 % laskua, kertoo KOSEKin vt. toimitusjohtaja Pekka Pohjola.

Kannattaa myös huomioida, että hakemusta ei pidä vielä lähettää, jos liikevaihdon laskua ei pysty vielä osoittamaan tai tuen myöntämisen ehdot eivät muuten täyty. Ohjeet on hyvä lukea hakusivulta huolellisesti, niitä tarkennetaan ja päivitetään aina tarpeen mukaan.

Viime viikolla TEM teki täsmennyksiä hakuehtoihinsa.

- Aiemmin yrittäjät, jotka saavat myös eläkettä, oli rajattu yksinyrittäjän tuen ulkopuolelle. Nyt tehtyjen muutosten mukaan myös eläkeläiset voivat hakea tukea, mikäli muuten ehdot täyttyvät. Me KOSEKilla olimme hieman ennakoineet näin käyvän, ja olimme yhteydessä näihin hakijoihin ja jätimme hakemukset odottamaan mahdollisia muutoksia, jatkaa Pohjola.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kokkolaan ja Perhoon noin 1,9 M€. Tukea on vielä haettavissa usealle yritykselle Kokkolan ja Perhon alueella, hakuaika kestää 31.8.2020 saakka.

- Perhossa yrittäjät eivät ole toistaiseksi olleet yhtä aktiivisia tuen hakemisessa kuin Kokkolassa, toteaa Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala

- Mikäli ehdot tuen saamiselle täyttyvät ja yritys tarvitsee tukea, kannattaa ehdottomasti laittaa hakemus tulemaan, kehottaa KOSEKin Pekka Pohjola.

Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, riippuen lisätietopyyntöjen tarpeellisuudesta lausunto- ja päätösvaiheeseen kuluu muutamasta päivästä noin kahteen viikkoon aikaa. Kun KOSEKin lausunto saapuu Kokkolan kaupungille tai Perhon kuntaan päätöksentekoon, menee noin 3 päivää, että avustus saadaan maksatukseen.

Lisätietoja:

Pekka Pohjola
Vt. toimitusjohtaja, KOSEK
pekka.pohjola@kosek.fi
0400 967606

Jonne Sandberg
Kehitysjohtaja, Kokkolan kaupunki
jonne.sandberg@kokkola.fi
044 7809093

Lauri Laajala
Kunnanjohtaja, Perhon kunta
lauri.laajala@perho.com
0400 517380