29.4.2020

KEINO-akatemia

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittäminen.

KEINO-akatemia on KEINO-osaamiskeskuksen maksuton kehittämisohjelma kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta johdolle sekä hankintoja tekeville, jotta hankinnoilla voitaisiin tukea organisaation innovatiivisuuden ja kestävyyden tavoitteita. Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmassa organisaatiot voivat valjastaa hankinnat palvelemaan organisaationsa strategiaa: yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa – parhaiden asiantuntijoiden tukemana.

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma 2020-2021

OHJELMA & SIJAINTI

Yhteensä viisi jaksoa, joissa kaikissa kaksi lähiopetuspäivää eli yhteensä 10 lähiopetuspäivää aikavälillä syyskuu 2020-maaliskuu 2021. Työpajat ja seminaarit järjestetään pääkaupunkiseudulla normaalin työajan puitteissa.

1. JAKSO – Organisaation strategia ja hankintojen tavoitteet
Milloin? 23.–24.9.2020
Kenelle? asiantuntijat
Mitä? Tutustutaan julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin hankintatoimen osalta. Tarkastellaan organisaation strategisia tavoitteita ja sitä, miten hankintojen johtamisella tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista.

2. JAKSO – Hankintojen analyysi
Milloin? 29.–30.10.2020
Kenelle? asiantuntijat
Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät hankintakategoriat/hankintakokonaisuudet sekä tarvittava hankintojen organisointi ja työnjako. Työpaja organisaation hankintamenojen analysoinnista hyödyntäen hankintakategoria-mallia ja sähköistä hankintamenojen analysointityövälinettä.

3. JAKSO – Hankintojen toteutusvaihtoehdot, toiminnallistaminen ja johtaminen
Milloin? 2.–3.12.2020
Kenelle? ylin johto ja/tai asiantuntijat
Mitä? Tutustutaan toiminnallistamisen työvälineisiin ja tapoihin osallistaa organisaation sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä eri vaihtoehtoskenaarioiden kautta. Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät tulevat hankinnat/kilpailutukset. Kuullaan KEINO-akatemian 2019–2020 alumneja.

4. JAKSO – Hankintojen vaikuttavuus ja mittaaminen
Milloin? 4.–5.2.2021
Kenelle? asiantuntijat
Mitä? Rakennetaan viitekehys hankintojen vaikuttavuudelle ja sen mittaamiselle organisaatiossa. Tutustutaan vaikuttavuuden arviointiin ja aihepiirin case-esimerkkeihin.

5. JAKSO - Benchmark-työpaja
Milloin? 25.–26.3.2021
Kenelle? asiantuntijat
Mitä? Kehitystehtävien tulosten arviointi ja esittely. Jatkoaskelien listaus ja seurantaohjelman kirjaus.

TYÖSKENTELY
Kukin organisaatio valitsee itselleen sopivan, oman organisaationsa hankintojen kehittämistehtävän, joka toteutetaan ohjelman aikana.

Merkittävä osa työskentelystä tapahtuu pienteemaryhmissä, jotka muodostetaan osallistujien mielenkiinnon mukaan (esim. hiilineutraalius, kiertotalous, energia/materiaalitehokkuus, alustatalous ja innovatiiviset hankinnat yms.), kunkin organisaation hankintajohtamisen kypsyysaste huomioiden. Organisaation tarpeet ja lähtökohdat on selvitetään hakuprosessin yhteydessä.


Lue lisää!