23.1.2020

Julkishankintojen muutosagentteja on Suomessa nyt 15 maakunnassa

KEINO-osaamiskeskus on valinnut 9 uuteen maakuntaan muutosagentin edistämään julkishankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta.

Suomessa toimii täten yhteensä 15 henkilöä, jotka oman työnsä ohessa vastaavat maakunnissaan paikallisen tuen tarpeesta.

KEINO-muutosagenttien tehtävänä on tuoda osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa. He neuvovat ja tukevat maakuntakohtaisen vastuualueensa julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.

Vuonna 2020 KEINO-muutosagenttien toiminta tulee keskittymään mm. siihen, että he tukevat ja seuraavat hankintojen strategista johtamista sekä hankintojensa vähähiilisyyttä osaamiskeskuksen kautta kehittäviä hankintayksiköitä. Lisäksi Hankinta-Suomi-foorumissa syntyneet kansalliset linjaukset pyritään konkretisoimaan paikalliselle tasolle muutosagenttiemme avulla. Osa heistä tulee myös keskittymään siihen, että kestävyydestä ja innovatiivisuudesta tehtävä tutkimus ja opetustyö Suomen oppilaitoksissa saadaan tuotua helposti julkishankkijoiden käsille.

Valitut KEINO-muutosagentit aloittavat toimintansa perehdytyskoulutuksen jälkeen helmikuussa 2020 seuraavilla alueilla:

- Etelä-Karjala, Anni Peltola Maakuntaaluekartta jossa värjättynä agenttialueet

- Etelä-Pohjanmaa, Matti Alakoskela

- Etelä-Savo, Ilkka Liljander

- Kainuu, Kyösti Kauppinen

- Kanta-Häme, Jarkko Koskinen

- Keski-Pohjanmaa, Reijo Kinnunen

- Keski-Suomi, Matti Kortteus

- Pohjanmaa, Jenni Nurmi

- Uusimaa, Pentti Komssi

“Valitut henkilöt ovat jo toimineet ennen hakua julkisten hankintojen parissa. He tekevät jatkossa muutosagentin tehtäviä muiden töiden ohessa. Muutosagenttitoimintaa varten KEINO-osaamiskeskus myöntää siis avustusta heidän työnantajaorganisaatiollensa”, selventää Olli Jylhä, muutosagenttien toiminnasta vastaava hankinta-asiantuntija Suomen Kuntaliitosta.

Lisätiedot

Reijo Kinnunen
KOSEK
044-7809 240
reijo.kinnunen@kosek.fi


Olli Jylhä
Hankinta-asiantuntija, neuvonta
0505688247
olli.jylha@kuntaliitto.fi

Karin Metsäpelto
erityisasiantuntija, viestintä
0505605830
karin.metsapelto@kuntaliitto.fi