20.11.2019

Hankkeiden kuntarahoituksen käsittelyn siirtyminen KOSEKilta Kokkolan kaupungille

-

Kokkolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.10.2019 § 495 päättänyt siirtää elinkeinoelämää edistävien kehittämishankkeiden päätösvastuun ja kuntarahoituksiin varatun rahoituksen Kokkolanseudun Kehitys Oy:ltä Kokkolan kaupungille 1.1.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että KOSEK ei enää käsittele Kokkolan kaupungin alueella toteutettavien EU-hankkeiden kuntarahoitusosuuksia ja vuoden 2020 alusta alkaen kaikkien, myös elinkeinoelämän kehittämistä koskevien hankkeiden kuntarahoitusosuudet haetaan Kokkolan kaupungilta. Hakeminen tapahtuu kpkuntaraha.fi -sivustoa käyttäen.

Aiemmin kuntarahapäätöksen KOSEKilta saaneet hankkeet siirtyvät kaupungin rahoitettaviksi. Tämä ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä. Hankkeet voivat käyttää kpkuntaraha.fi -sivuston maksatuksenhakutoimintoa aivan entiseen malliin, KOSEKille kohdistetut maksatushakemukset käsitellään kaupungin puolella ja maksu tulee sieltä.

Vuoden 2019 maksatusten hakeminen toteutetaan seuraavasti:
- viimeiset kuntarahamaksatukset suoraan KOSEKille on jätettävä viimeistään maanantaina 16.12.2019. Näin maksatukset ehditään käsitellä KOSEKssa vielä ennen vuoden vaihdetta.
- Vuoden 2019 loppuun päättyvän maksatusjakson kustannukset ja niitä vastaan myöhemmin kpkuntarahan kautta haettava kuntarahasumma on ilmoitettava parhaan mahdollisen arvion mukaisesti 15.1.2020 mennessä sähköpostitse kaupungille (marjo.rahikka@kokkola.fi).
Jatkossakin tulemme pyytämään hakijoilta parasta mahdollista arviota vuoden loppupuolen tilanteesta heti tammikuun alussa.

Kuntaraha-asioita käsittelemään niin haku- kuin maksatusvaiheessakin Kokkolan kaupungille siirtyy hankekoordinaattori Marjo Rahikka KOSEKista. Yhteystiedot 1.1.2020 alkaen: marjo.rahikka@kokkola.fi, puhelinnumero (säilyy ennallaan) 044 7809918.

Lisätietoja:

Marjo Rahikka
044 7809 918
marjo.rahikka@kosek.fi