14.11.2019

Keski-Pohjanmaan matkailuyrittäjät yhdessä eteenpäin

Keski-Pohjanmaan matkailuyrittäjät ja -toimijat lähtevät porukalla suunnittelemaan yhteisiä konkreettisia toimenpiteitä maakuntamme matkailun edistämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n hallinnoima Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hanke sai aikaan valtavan nousukiidon Keski-Pohjanmaalla matkailun saralla. Nousukiito poiki hankkeelle toivotun II-vaiheen ajalle 1.10.2019-30.9.2022. Uusi hanke ja yhdessä tekeminen käynnistetään 15.-16.11. järjestettävillä info- ja ideapäivillä Koirasalmen Luontotuvalla Perhossa.

”Maakuntamme matkailuyrittäjien yhteishenki on loistava, ja kaikilla on vahva yhdessä tekemisen tahtotila. Nyt lähdemme porukalla miettimään konkreettisia toimenpiteitä sille, miten kehitämme mm. tuotteistamista, myyntikanavia ja maakuntamme matkailubrändiä. Tavoitteenamme on myös hankkeen avulla yhdessä suunnitella ja toteuttaa koko maakunnan yhteisiä matkailuverkkosivuja, -esitteitä, -videomateriaalia sekä markkinointikokeiluja ja koulutuksia”, kertoo projektipäällikkö Mari Keiski.

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa II-vaiheen hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

Lisätietoja:

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa II-vaihe
#ReittienKP
Mari Keiski, projektipäällikkö
Kokkolanseudun Kehitys Oy
044 7809 715
mari.keiski@kosek.fi