30.10.2019

Hankkeiden kuntarahoitusprosessi muuttuu vuodenvaihteessa

Kokkola keskittää vuoden 2020 alusta hankerahoituksen valmistelun ja päätöksenteon kaupungille.

Kuntarahoitusprosessin kokonaisuuden hallinnan ja kehittämisen näkökulmasta keskittäminen takaa kaikille kaupungin kuntarahoitusosuutta hakeville organisaatioille yhteneväiset käsittelyprosessit. Näin ollen myös elinkeinoelämää tukevien kehittämishankkeiden kuntarahoitusten päätöksenteko ja siihen osoitettu rahoitus siirretään Kokkolanseudun Kehitys Oy:stä Kokkolan kaupungille.

Kokkolan kaupunki ohjeistaa kuntarahoitusosuuden hakijoita mahdollisista hakuprosessin muutoksista joulukuussa.