15.10.2019

Projektiyhteistyö kehittyy ja tiivistyy

Future Cleantech Solutions, FCS-projekti on kuluneen kuukauden aikana tiivistänyt yhteistyötään.

Syyskuun aikana projektiryhmä on vieraillut niin Kokkolassa, Vaasassa kuin Uumajassa. Kokkolassa ryhmä tutustui Port Towerin Visit Centerissä KIP-alueeseen ja muutamaan alueen yritykseen pitchausten muodossa, sekä tapasi yrittäjiä Kipinän Business MeetUp tilaisuudessa.

FCS-projektin tavoitteena on myös luoda uusia menetelmiä ja tapoja tiedonvälitykseen alueen suurinvestoinneista pk-yritysten käyttöön. Tätä edistääkseen ryhmänjäsenet ovat pyrkineet verkostoitumaan alueen suurinvestoinneista vastaavien yritysten kanssa. Komatsu Forest tulee investoimaan uuteen metsäkonetehtaaseen ja yrityksen tavoitteena on käynnistää tuotanto uudella hiilineutraalilla tehtaalla 2021. Projektin tavoitteena on, että alueen pk-yritykset pääsevät kuulemaan tämänkin investoinnin mahdollisuuksista.

Lisätietoja
FCS-projektipäällikkö
Reija Harlamow
reija.harlamow
044-7809 007

Kuvateksti:
Future Cleantech Solutions projektiryhmä vierailulla Komatsu Forestille Uumajassa:
Vasemmalta: Peter Hedman, Reija Harlamow, Johan Hedengran, Jenny Åkermark, Martin Ärlestig (Plant Manager, Komatsu Forest), Peter Sundberg, Triinu Varblane, Mauritz Knuts, Sanna Orellano, Jon Moraeus, Lasse Pohjala