30.8.2019

Maksuttomat verkkolähetykset digiturvasta

Väestörekisterikeskuksen JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvaa vuosina 2019–2021

Väestörekisterikeskus käynnisti alkuvuodesta 2019 JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

JUDO-hanke hyödyntää erilaisia, osin uudenlaisia toteutustapoja sekä tietysti oppeja aiemmista hankkeista. Tavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Tätä tavoitetta edistetään kehittämällä digiturvan johtamista, henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoamalla tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi.


• 19.9. Toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, tietoturva
Aiheina muun muassa: Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus, kyberturvallisuusstrategia, hybridivaikuttaminen sekä Kuntaliiton KUJA projektien parhaat opit

• 13.11. Tietoturva
Aiheina muun muassa: Tiedonhallintalaki ja sen tietoturvallisuuteen liittyviin muutoksiin varautuminen ja toiminnan kehittäminen
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin!

• 20.11. Tietosuoja
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin!

Lisäinfoa asiasta löytyy täältä: www.vrk.fi/judo