23.5.2019

KOHTAAMO 2.0-hanke vauhditti mikro- ja pk-yritysten kasvua

KOHTAAMO 2.0-hankkeen (1.3.2017-28.2.2019) tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä mikro- ja pk-yritysten kasvulle.

Kasvua edistettiin yritysten laatimilla kasvusuunnitelmilla, joissa tunnistettuihin kasvun haasteisiin tarjottiin konkreettisia keinoja kasvun tueksi. Hankkeessa edistettiin vahvasti yritysten välistä kumppanuutta sekä toisilta oppimista erityisesti yritysryhmäkohtaisilla valmennuksilla.

Hankkeen järjestämissä avoimissa seminaareissa yrityksiä kannustettiin kokeilemaan uusia keinoja kasvaa ja kansainvälistyä. Seminaareja seuranneisiin valmennuksiin pääsi rajattu määrä yrityksiä syventämään omia kasvusuunnitelmiaan. Kasvusuunnitelmia on laadittu 84 yrityksen kanssa. Valmennuksissa käsiteltiin mm. myyntiä, markkinointia ja johtamista. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten työntekijämäärä kasvoi hankkeen aikana yhteensä 24 henkilöllä. Tärkeässä roolissa on ollut yritysten välinen verkostoituminen ja vertaisoppiminen. Valmennusten välillä sekä niiden jälkeen tehtiin yrityskäyntejä, joiden tarkoituksena on ollut kannustaa yrityksiä viemään suunnitelmia konkreettisesti toteutukseen.

Suurin osa yrityksistä oli alle 10 henkilön yrityksiä, ja yrityksiltä saatu palaute oli erittäin positiivista.

KOHTAAMO 2.0-hanke on myös mahdollistanut kaikille mikroyrityksille avoimen MicroENTRE-ryhmän toiminnan. Kyse on kuukausittain ilta-aikaan kokoontuvasta mikroyritysten vertaisverkostosta, joka tukee vientiä ja kasvua tukevia kokeiluja. Tavoitteena on, että ryhmään kuuluvat yritykset sparraavat toisiaan ja jakavat keskenään kehittämisideoita.

Yhteistyötä tehtiin lisäksi Suomen suurimman yritysten kasvun sparrauskilpailun Kasvu Openin kanssa. Kokkolasta Kasvu Open-finaalissa olivat mukana MÖ-Foods ja Heliostorage.

KOHTAAMO 2.0 -hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta Keski-Pohjanmaan liiton kautta.Reijo Kinnunen
Yrityskehittäjä
044 7809 240
reijo.kinnunen@kosek.fi