11.4.2019

Biolit-hanke alkaa

Biolit-hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti bio- ja kiertotalouden, sekä litium- ja akkukemian innovaatioiden edistäminen sekä verkostojen rakentaminen.

Hankkeessa kehitetään myös muita biotaloutta ja uusiutuvan energian käytön edistämistä lisääviä toimia. Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista alueelle, ja sen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia. Näiden isojen projektien lisäksi hankkeessa kartoitetaan kokkolalaisia bio-, cleantech- ja energia-ala yrityksiä, sekä muita pk-yrityksiä (esim. teollisia palveluja tarjoavia), ja pyritään edistämään niiden tuote- ja tuotannonkehitysratkaisuja, jotka ovat ekologisia, vähähiilisiä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Hanke valmentaa yrityksiä em. asioista sekä tiedottaa uusista bio- ja kiertotalouden ratkaisusta innovaatioista yrityksiä ja kaupunkia mm. järjestämällä tilaisuuksia, ja käyttämällä eri viestintäkanavia. Hanke pyrkii edistämään myös julkisten hankintojen ekologisuutta ja ratkaisuja.

Hanke kestää 31.12.2020 saakka ja hankkeen projektipäällikkönä toimii DI Janne Keränen.

Lisätietoja:
Janne Keränen
projektipäällikkö
044-7809
janne.keranen@kosek.fi