8.4.2019

KOSEKin vuosikertomus 2018 luettavissa verkkopalvelussa

Elinkeinoelämässä vallitsi myönteinen ilmapiiri, ja yritysten toimintaa vauhdittivat edelleen positiiviset tulevaisuuden näkymät vuoden 2018 aikana.

Akkuteollisuuden orastava buumi on myös KOSEKin näkökulmasta todella mielenkiintoinen, ja sillä on varmuudella positiivisia heijastusvaikutuksia alueeseemme.

KOSEKin toiminta-alue laajeni vuoden 2018 alussa, jolloin teimme Perhon kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen yrityspalveluiden tuottamisesta. Yksi toimintavuoden merkittävistä muutoksista oli uusiyritysneuvonnan siirtyminen KOSEKille Firmaxin pitkäaikaisen
toimitusjohtajan Pehr-Göran Kålan siirryttyä eläkkeelle. Samalla uusyritysneuvonnassa siirryttiin toimintamalliin, joka on jo käytössä monella muulla alueella.

KOSEK toteutti vuonna 2018 yhteensä 2029 yritys- ja toimija-aktiviteettia, joista 1016 kpl oli yrityskäyntejä ja 1013 kpl käyntien johdosta tehtyä taustatyötä sekä puhelin-, sähköpostineuvontaa ja koulutus-/valmennustapahtumaa. KOSEK tavoitti vuoden aikana 546 yritystä. Otimme lokakuussa käyttöön uuden asiakasrekisteri-järjestelmän, jonka kautta raportointia voidaan parantaa edelleen.

Ensimmäisen kerran teemoitimme KOSEKin toimintavuoden neljään pääteemaan, mikä jäntevöitti toimintaa. Teemoina olivat tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, sähköinen markkinointi, rahoitus ja omistajanvaihdokset. Koko vuoden läpileikkaavana teemana oli digitalisaatio. Eri yhteyksissä tuotiin
esille sitä, miten digitalisaatio ja automaatio kannattaa huomioida vaikkapa konekantaa uusittaessa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä verkkokaupassa. Teemoitus toteutettiin myös aluemarkkinoinnissa. Siellä teemoina olivat Meri-Kokkola, Kokous-Kokkola, Tapahtuma-Kokkola ja elinkeinomarkkinointi.

Keski-Pohjanmaalle ja Kokkolaan suunnattu yritystukirahoitus tuli täysimääräisesti käytettyä vuonna 2018. Kokkolaan yrityksille tehtiin 27 myönteistä yritystukipäätöstä, joissa tuen osuus oli yhteensä 2,07 milj. euroa. KOSEK oli mukana useassa kehittämistukihakemuksen valmistelussa.

Vuoden 2018 aikana Kokkolan kaupunki päätti eriyttää aluemarkkinointi- ja matkailijapalvelupalvelut pois KOSEKista. Aluemarkkinointipalvelut siirtyivät osaksi konsernihallintoa, ja matkailijapalvelut
siirrettiin Kokkolan Matkailu Oy:n alaisuuteen. Matkailun yksikkö sijoitettiin Kokkolan kaupungintalolle, jolloin Chydeniassa sijainnut toimipiste lakkautettiin vuoden loppuun mennessä.

Hankkeet tavoittivat runsaasti yrityksiä. TEKNO 2015-hankkeessa haastateltiin yli 120 yritystä, joista 65:lle tehtiin kasvua tukeva teknologiasuunnitelma. Suunnitelmat käsittivät muun muassa
tuotannon uudistamista ja markkinoinnin kehittämistä. Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa-hanke on tavoittanut runsaasti kiinnostuneita, noin 80 yritystä. Hanke muun
muassa järjesti yrityksille Sveitsiin ja Saksaan suuntautuneen opintomatkan. Kohtaamo 2.0 -hanke on onnistunut saavuttamaan runsaasti mikroyrityksiä sekä toimintaansa aloittavia yrityksiä
näiden alkutaipaleella.

KOSEKin vuosikertomus on toteutettu edellisvuoden tapaan netissä luettavissa olevana näköisjulkaisuna, ns. e-julkaisuna. Vuosikertomuksen voit lukea oheisesta linkistä. Vuosikertomus on kaksikielinen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Anne Pesola,
044 7809 097,
anne.pesola@kosek.fi

Viestintäkoordinaattori
Johanna Haikola,
044 7809 094,
johanna.haikola@kosek.fi


Vuosikertomus 2018