12.3.2019

Digi-AEC -hanke rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden yrityksille

KOSEK on mukana DIGI-AEC -hankkeessa, johon toivotaan mukaan alueemme rakennusalan/rakennustuoteteollisuuden yrityksiä.

Hankkeen avulla voidaan mahdollistaa etäällä olevien partnereiden osallistuminen tarjouskilpailuihin ja mahdollistaa klusteri yhteistyöllä isompiin tarjouskilpailuihin osallistuminen sekä digitalisoinnin avulla löytää uusia (ja varhaisempia) polkuja julkiseen suunnittelun tuomiin business-mahdollisuuksiin. Erityisesti digitalisoinnissa pidemmällä olevat yritykset pääsevät mukaan pohjoisen alueen (Ruotsi, Suomi, Norja) urakoihin ja kansainvälisiin hankintoihin hankkeessa kehitetyillä toimintatavoilla.

Yritysten kehittämiseen on toimintamalli, joka mahdollistaa hankkeeseen osallistuville yrityksille business supportia:
- henkilökohtaista konsultaatioapua omalta paikalliselta asiantuntijalta kaikissa maissa
- asiantuntijan tekemän markkinointiskannauksen alueen mahdollisista yhteistyökumppaneista kaikissa maissa
- tapaamisten järjestelyt B to B ja matchmaking uusien asiakkuuksien yhteydessä
- matka- ja majoitusjärjestelyt tarvittaessa ja niiden kuluihin 50%:n tuen
- asiantuntijan apu mukaan palavereihin kaikissa maissa
- tarpeen mukaan asiantuntijan tuen jatkotoimenpiteisiin kaikissa maissa

Digi-AEC keskittyy rakentamisen suunnitteluun, hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyviin prosesseihin ja niiden hallintaan Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueilla. Hankkeessa rakennetaan yrityksistä alueellisia klustereita ja edistetään näiden klustereiden välistä pohjoismaista yhteistyötä. Mukana hankkeessa on mm. 15 kuntaa. Mukaan ovat tervetulleita rakentamiseen ja suunnitteluun keskittyvät yritykset, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Norja ja Ruotsin yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus liittyä klusterityöskentelyyn sekä saada tukea kansainvälistymiseen, tukea matka- ja majoituskustannuksiin sekä asiantuntijapalveluita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sanna Savolainen, p. 044 703 9760, Sanna.L.Savolainen@businessoulu.com