18.12.2018

Villiä vilskettä, helinää helskettä - suunnitelman mukaan

Kun vuosi on kääntymässä lopuilleen ja joulukin on lähestymässä, on mukava katsella hieman taaksepäin. Itse asiassa kannattaa tarkastella kehitystä alueellamme viimeisen neljän vuoden aikana.

Yrityksissä kehitys pääosin ollut positiivista; neljä kasvun vuotta peräkkäin niin liikevaihdon, liikevoiton ja oman pääoman tuoton osalta. Maakuntamme yrityksistä 54,5 % kuuluu tunnuslukujen valossa luokkaan erinomainen ja hyvä. Lisäksi työllisyyden tunnusluvut ovat hyvät kun työttömyysaste on 6,8 % ja työllisyysaste n. 72 %. Yhteisöverojen tuotto on yllättänyt kunnanisät. Vastaavia lukuja ei ole nähty kuin joskus 80-luvulla, jos silloinkaan. Uskaltaisikohan tästä olla iloinen? Monet viisaat tietäjät näkevät jo tummia pilviä horisontissa. Ja suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu olla pessimisti tyyliin “älä nuolaise ennenkuin tipahtaa”. Varoitteluista huolimatta olen kuitenkin uhkarohkeasti tuonut asian esille omissa palavereissamme.

Miten voisimme tästä vielä parantaa? Miten edistää edelleen yritysten kasvua ja kehitystä? Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu johtamisen merkitys. Tämä tarkoittaa johtamista kaikilla tasoilla, mutta erityisesti hallituksessa. Hallituksen merkitys varsinkin kasvavalle yritykselle on todella tärkeä. Hallituksen tulee tehdä ne strategiset linjaukset mitä yritys lähtee käytännössä toteuttamaan. Strategisilla linjauksilla tarkoitetaan päämäärää ja tavoitteita, joilla mennään askel askeleelta eteenpäin. Hallituksen täytyy antaa toimitusjohtajalle sellaiset pelimerkit eli resurssit, joilla hän voi noihin tavoitteisiin pyrkiä. Resurssien tulee olla realistisia suhteessa tavoitteisiin. Toimitusjohtajalla on näin mahdollisuus motivoida henkilöstö ja ohjata tuotantoa/palvelua kohti asetettuja tavoitteita.

Mutta miten tehdä onnistunut ja realistinen strategia yritykselle? Entä miten lähteä toteuttamaan sitä arjessa? Tähän kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Hän voi tuoda uutta näkemystä ja esittää kysymyksiä, joita hallitus ei ehkä ole tullut itse ajatelleeksi. Hallituksen kannattaa tarkastella myös omaa kokoonpanoaan krittisesti. Onko meillä sellaista osaamista, jota tarvitaan yrityksen viemisessä eteenpäin kohti kasvua? Asiantuntijan ottaminen mukaan hallitustyöskentelyyn tuo monesti kaivattua osaamista ja verkostoja, joilla voi olla erittäin tärkeä merkitys yrityksen kasvulle.

Kosek tulee järjestämään tammi-helmikuussa valmennusta hallitustyöskentelyyn ja yrityksen strategiseen suunnitteluun. Mikäli asia kiinnostaa ja on ajankohtainen, kannattaa osallistua valmennukseen.

Ilman selkeää suunnitelmaa tai tavoitetta yrityksen toiminta voi olla villiä vilskettä. Saattaa mennä hetken aikaa kovaa ja korkealla mutta huomaamatta kulut kasvavat eikä kate riitä enää niiden kattamiseen. Siksi myös kasvuun on hyvä tehdä hyvät suunnitelmat ja edetä niiden mukaisesti. Tunnuslukujen valossa meillä yrittäjät ovat näin myös tehneet.

Tähän loppuun vielä yksi huomio; pelkästään Kokkolan alueelle on myönnetty vuodesta 2014 alkaen n. 9 milj. euroa kehittämistukea yrityksille mikä tarkoittaa n. 30-35 milj. euron kehittämishankkeita pk-yrityksissä. Ja tähän päälle vielä lukuisat kaupan ja palveluiden, julkisen rakentamisen sekä asuntorakentamisen hankkeet, joita on meneillään eri puolilla kaupunkia. Unohtamatta myöskään suurteollisuusaluetta, jonka vienti on kasvanut, ollen n. 1,2 mrd. euroa vuodessa ja jonne on tulossa lähivuosina merkittäviä investointeja.

Kyllä voi olla ylpeä yrittäjistä ja niiden suotuisan toimintaympäristön mahdollistavista monista toimijoista. Yritysmyönteinen ilmapiiri vahvistaa yritysten uskoa alueeseen ja rohkaisee kasvuun. Näillä sanoilla iloisin mielin jouluun ja onnelliseen uuteen vuoteen!

Anne Pesola
toimitusjohtaja

Kolumni on julkaistu alunperin Keskipohjanmaa-lehdessä 17.12.2018