23.10.2018

HRq Agentiksi Yhteishankinnan TäsmäKoulutuksella

Koetko, että toimintaympäristösi muuttuu yhä nopeammin? Kohtaatko henkilöstöjohtamisen haasteita, joihin omat resurssit eivät riitä?

Onko henkilöstöjohtaminen keskeisessä roolissa yrityksenne käytännön johtamistoimissa? Onko HR yritysjohdon strateginen kumppani?

Kuka on teidän HR-tekijä?

Tulevaisuuden menestyvissä yrityksissä HR-osaajat ovat johtamisen keskiössä. Osaava, osallistuva ja proaktiivinen henkilöstö on yritykselle strategisesti tärkeä voimavara ja kilpailukykytekijä. HR tietää myös, mitkä prosessit tuovat lisäarvoa liiketoiminnoille, kilpailukyvyn kasvulle ja vaikuttavat loppuasiakkaalle tuotettavaan arvoon. Modernilla HR:llä on iso rooli myös yrityskulttuurin muokkaajana ja digitalisaatiossa.

HRq-agenttikoulutus antaa Sinulle kokonaiskuvan tulevaisuuden henkilöstöjohtamisesta. Koulutuksen aikana rakennat asiantuntijoiden ohjauksessa tulevaisuutta ennakoivan HRq-arkkitehtuurin yritykseenne.

Koulutuksen päämoduulit:
- Tulevaisuuden HRq
- HR liiketoiminnan strategisena kumppanina, datalla johtaminen
- Lakisääteiset henkilöstöasiat
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen
- HRq viestintä
- HR:n palvelumuotoilu omaan yritykseen

HRq – agenttikoulutus toteutetaan Yhteishankinnan TäsmäKoulutuksena ja tuki yritykselle voi olla jopa 70% koulutuskustannuksista. Maksimilaajuus on 30 lähi- ja 70 työssäoppimispäivää ja ne toteutetaan 11/2019 mennessä.

Tule mukaan! Räätälöidään Sinulle ja yrityksellenne sopiva koulutuskokonaisuus TäsmäKoulutuksena!

Kysy lisää:
Iiris Niemonen, puh 0447250801
Irma Ikäheimo puh 0408085025

Koulutuksen toteuttaa Kpedu:n EVE –hanke (ESR), jonka tavoitteena on henkilöstölähtöisen tuottavuuden parantaminen alueen yrityksissä.