3.4.2018

KOSEKin vuosikertomus 2017 luettavissa verkkopalvelussa

Vuosi 2017 oli hyvällä tavalla kiireinen ja toi mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia. KOSEKin toiminnassa elinkeinoelämän positiivinen vire näkyi monella tavalla.

Yksi toiminnan aktiivisuutta kuvaava mittari on yritys- ja toimijakäyntien määrä. Niitä kertyi yhteensä 1 720, joista yrityskäyntejä oli 1 411. Määrä ylitti reilusti tavoitteeksi asetetut 1 000 yrityskäyntiä. Tavoitteen ylittyminen kertoo ennen kaikkea yrityselämän aktivoitumisesta KOSEKin alueella.

Investointihankkeita yrityksillä oli runsaasti. ELY myönsi yrityksille vuonna 2017 kehittämistukia yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Sen myötä KOSEKin alueella käynnistyi pk-yritysten kehittämishankkeita noin 15 miljoonan euron arvosta. Yritykset eivät keskittyneet ainoastaan investoimaan, vaan ne panostivat lisäksi esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä omistajavaihdoksiin. KOSEK auttoi yrityksiä näiden kehityshankkeissa muun muassa hankkimalla yritysten käyttöön parhaita mahdollisia asiantuntijoita. Uusyrityskeskus Firmaxin kautta perustettiin 112 uutta yritystä, joista Kokkolaan 79 kappaletta, mikä sekin on osoitus alueen vahvasta yrittäjyydestä.

Yrityskehittämisen yksi tärkeimmistä tavoitteista viime vuonna oli uusasiakashankinta sekä yhteydenpito kunkin yrityskehittäjän vastuutoimialan yrityksiin. Tavoite ohjasi toimintaa onnistuneesti. KOSEKin tunnettuutta yrityskentässä lisäsi muun muassa aloittaneille yrityksille jaettu tietopaketti, jossa esiteltiin palveluitamme. Yritysrekisteriä päivitettäessä soitimme noin 2 000 yritykselle. Samalla haastattelimme yrittäjiä palvelutarpeista ja kerroimme KOSEKin palveluista. Urakka oli mittava, mutta saimme sillä tavalla runsaasti uusia kontakteja sekä asiakkuuksia.

Aluemarkkinoinnin puolella osallistuimme useille messuille omilla tai yhteisosastoilla, ja olimme mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia matkailija- ja yritysasiakasryhmille. Koska KOSEKin roolina on enemmänkin tukea tapahtumien järjestämistä kuin toimia itse tapahtumajärjestäjänä, KOSEK julkaisi tapahtumien järjestäjille suunnatun oppaan. Siinä jaetaan monipuolisesti käytännön tietoa lupa-asioista tapahtuma-alueisiin ja yhteystietoihin. Oppaan toivotaan myös madaltavan uusien tapahtumajärjestäjien kynnystä tulla mukaan tapahtumatuotantoon. Huhtikuussa käynnistyi KOSEKin hallinnoima Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa-hanke. Sen tavoitteena on kartoittaa keskipohjalainen matkailutarjonta, koska myös Keski-Pohjanmaa pystyy tarjoamaan kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille kokemisen arvoisia elämyksiä.

KOSEKin vuosikertomus on toteutettu edellisvuoden tapaan netissä luettavissa olevana näköisjulkaisuna, ns. e-julkaisuna. Vuosikertomuksen voit lukea oheisesta linkistä sekä KOSEKin verkkopalvelussa osoitteesta https://www.kosek.fi/vuosikertomukset. Vuosikertomus on kaksikielinen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Anne Pesola,
044 7809 097,
anne.pesola@kosek.fi

Viestintäkoordinaattori
Johanna Haikola,
044 7809 094,
johanna.haikola@kosek.fi


Lue vuosikertomus tästä