23.2.2018

Projektijohtamiseen potkua!

Kohtaamo 2.0 - hanke järjestää maksuttoman projektijohtamisen tehovalmennuksen.
Varaa paikkasi heti, mukaan mahtuu vain 5-yritystä!

Aikataulu ja sisältö:

1. lähipäivä 5.4.2018

Ihmisten johtaminen projekteissa
Tilannejohtaminen, tilanteen arviointi ja erilaiset johtamistyylit
Tavoitteiden asettaminen ja palautteen antaminen
Projektien suunnittelu
Projektit strategian toteuttajana
Suunnittelun perusteet, budjetointi ja riskianalyysi
Viestintä

2. lähipäivä 26.4.2018

Projektien toteutus
projektinhallinta
Seuranta, mittarit ja raportointi
Sisäinen ja ulkoinen viestintä

3. lähipäivä 24.5.2018

Projektien arviointi
Projektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Arvioinnin työkalut ja menetelmät
Viestinnän toteutumisen arviointi

Valmentajina toimii Markkinointi-instituutin asiantuntijat
Leena Ruopsa, KTT, kehittämispäällikkö
Mauri Halonen, KTM, myyntijohtaja
Timo Holappa, MBA, insinööri AMK, Asiakasratkaisupäällikkö

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Reijo Kinnunen
reijo.kinnunen@kosek.fi
044 7809 240