15.2.2018

Nuorten työllisyyspilotti - Nuoren tie työhön vie

Kokkolan kaupunki on käynnistämässä alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseksi Nuoren tie työhön vie -pilottia helmikuun alussa.

Pilottiin on valittu kuusi eri ammatteihin valmistunutta nuorta, joiden työttömyys on pitkittynyt. Pilotin tarkoituksena on saada nuori etenemään työelämään ja samalla madaltaa yrittäjän riskiä palkata uusi työntekijä. Pilotissa on tavoitteena kokeilla mallia, jossa nuori pääsee näyttämään osaamistaan kaupungin työyksikössä. Tämän jälkeen hänellä on mahdollisuus siirtyä yritykseen palkkatyöhön.

Pilotti jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa nuori on kuukauden työkokeilussa kaupungin vastuualueella. Toisessa vaiheessa hän siirtyy kolmen kuukauden palkkatyöhön samaan paikkaan. Tänä aikana nuorelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma hänen etenemisekseen avoimille työmarkkinoille. Kolmannessa vaiheessa nuori siirtyy palkkatyöhön yritykseen kolmeksi kuukaudeksi, mutta varsinainen työnantaja on edelleen kaupunki. Neljännessä vaiheessa yritys palkkaa nuoren vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Yrityksellä on mahdollisuus hakea palkkatukea nuoren työllistämiseen. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja edellyttää TE-toimiston päätöksen. Palkkatuen suuruus ja kesto riippuu nuoren työttömyyden pituudesta. Se voi vaihdella 30 - 50 prosenttiin työehtosopimuksen mukaisesta palkasta ja kesto voi olla 3 - 9 kuukautta. Palkkatuki voi olla korkeintaan 1 400 euroa kuukaudessa.

Työhönvalmentaja on nuoren ja yrityksen tukena jokaisessa vaiheessa. Pilotin aikana nuorella on mahdollisuus suorittaa ammattipätevyyttä kohentavia lyhyitä koulutuksia. Koulutukset pyritään räätälöimään nuoren ja yrityksen tarpeiden mukaan.

Hankkeen seurantaryhmään osallistuvat Kokkolan kaupungin, kaupunginhallituksen, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien ja KOSEKin edustajat.

Ville Honkala
Työhönvalmentaja – Arbetstränare
Kokkolan kaupunki – Karleby stad
PL 43, 67101 Kokkola – PB 43, 67101 Karleby
puh. tfn 040 806 8266
www.kokkola.fi
Avaa liite