28.6.2017

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen - ELYn tukema kehitysohjelma pk-yrityksille

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää yhteistyössä Balentor Oy:n kanssa pk-yrityksille suunnatun kehitysohjelman, jossa keskitytään myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen.

Ohjelman yrityskohtainen toteutus varmistaa, että sisältö kohdistuu yritykselle tärkeisiin asioihin.

Kohokohtia aiemmin mukana olleiden mukaan ovat olleet:
• Liiketoiminnan kehittyminen – strategian ja käytännön toimien vahvempi yhteys
• Tyytyväisyys – yritysvalmentajien saama arvosana on 4,5 asteikolla 1-5
• Innostava ilmapiiri, verkostoituminen ja parhaat käytänteet
• ELY:n tuki pk-yritykselle 70 % osallistumismaksusta

Lisätiedot ohjelman sivustolta: http://www.balentor.fi/markkinoinnin-ja-asiakkuuksien-johtaminen

Esimerkkejä aiemmin mukana olleista suosittelijoista:
Oy Valioravinto Ab
Oy Elkamo Ab
Oy Decima Ab
HUR Oy
Närpiön Erikoisvaunut NEK Oy
Kokkolan Pikahitsaus Oy


Avaa linkki

Avaa liite