17.6.2021

Sähköisen Ilmaliikenteen Tulevaisuus Merenkurkun aluella

FAIR-hankkeen WSP:llä teettämä raportti, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, on valmistunut

Työ on osa FAIR-hanketta, jonka tavoitteena sähköisen ilmaliikenteen nopea käyttöönotto Merenkurkun alueella. Työn tavoitteena on toimia informaatiopakettina sähköisen lentämisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä. Se on suunnattu erityisesti valtakunnan ja alueen päättäjille sekä yrityksille.

Ilmaliikenteen nopea teknologinen kehitys tekee tulevaisuuden ilmaliikenteestä asiakaslähtöisempää, kustannustehokkaampaa ja puhtaampaa. Sähköinen ilmaliikenne on tärkeä osa alueellisen lentämisen tulevaisuutta.

Lue koko tiedote ja raportti alla olevan linkin kautta!


Avaa linkki