24.3.2021

KOSEKin vuosikertomus 2020 luettavissa verkkopalvelussa

Koronavuoteen mahtui haasteita, mutta moni yritys myös kehitti toimintaansa.

Vuosi 2020 alkoi kaikilta osin positiivisissa tunnelmissa. KOSEKissa olimme valmistautuneet toiminnallisesti aktiiviseen vuoteen, ja suhdannenäkymät eri toimialoilla olivat valoisat. Toimintaympäristön äkilliset muutokset synnyttivät yrityksissä valtavasti isoja kysymysmerkkejä, ja KOSEKissa nähtiin, että tilanteeseen oli reagoitava nopeasti. Erityisen paljon KOSEKin henkilökuntaa työllisti yksinyrittäjille myönnetty koronatuki, jonka kriteerit olivat varsin tiukat ja jonka hakemiseen vaadittiin paljon lisäselvityksiä yrittäjiltä. Eri tahojen hyvällä keskinäisellä yhteistyöllä nämäkin tukihakemukset saatiin kuitenkin eteenpäin.

KOSEK auttoi yrityksiä selviytymään koronapandemiasta myös antamalla talousneuvontaa, eli siinäkin mielessä pystyimme toteuttamaan perustehtäväämme poikkeuksellisessa tilanteessa. On ollut lisäksi ilahduttavaa huomata, miten vahvasti yrityksissä on koronapandemian aikanakin kehitetty omaa toimintaa. Tämä näkyi muun muassa kasvaneena kiinnostuksena kehittämisavustuksia kohtaan sekä konkreettisina investointihankkeina.

Poikkeukselliset olot luonnollisesti vaikuttivat KOSEKin omaankin toimintaan. Huhtikuussa erilaisten aktiviteettien määrä oli moninkertainen vuodentakaiseen verrattuna, ja hyvin pian pandemian levittyä Suomeenkin teimme päätöksen järjestää kaikki tapahtumat toistaiseksi virtuaalisesti. Henkilökohtaiset tapaamiset toteutettiin tiukasti terveysturvallisuuden ehdoilla, ja etäpalavereista tuli uusi normaali.

Koronapandemian sävyttämään vuoteen sisältyi myös yhteistyön tiivistäminen Kokkolan kaupungin kanssa hyvin konkreettisella tavalla. Yhteistyön tiivistämistä on pidetty tärkeänä ennen kaikkea siksi, että Kokkolan elinkeinoelämä ja yrittäjämyönteisyys näkyisivät ulospäin entistä laajemmin ja vahvemmin. Kaupunki teetti asiasta selvityksen syksyn aikana, ja kaupunginhallituksen päätöksellä KOSEK muutti vuoden lopussa uusiin tiloihin kaupungintalolle. Sen ansiosta yhtiön sekä kaupungin toiminnot tulivat myös fyysisesti lähemmäksi toisiaan. Jatkossa KOSEKin työntekijöiden on paljon helpompi toimia yritysten apuna kaupungin suuntaan esimerkiksi maankäyttöön ja luvittamiseen liittyvissä asioissa sen lisäksi, että neuvontakäynnit yrityksiin pidetään edelleen ensisijaisena kontaktimuotona.

Vuosikertomus on luettavissa alla olevan linkin kautta.


Avaa linkki