26.1.2021

Kokkolan kaupungin kesätyöpaikkatuki 2021

Kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä omien kesätyöpaikkojensa lisäksi myöntämällä kesätyöpaikkatukea työnantajille.

Tukea voidaan myöntää kokkolalaisille tai Kokkolassa toimiville työnantajille 16−20-vuotiaan nuoren työllistämisestä.

Tuki myönnetään kesätyöntekijästä, jonka työsuhde kestää 3–6 viikkoa ja josta kertyy vähintään 120 työtuntia kesälomakauden 1.5.–30.9. aikana.

Työnantajat voivat hakea tukea 1.2.−31.3.2021 lomakkeella, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla haun alkaessa. Päätös kesätyöpaikkatuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana.


Työnantajalle maksettava kesätyöpaikkatuki

Kaupunki tukee nuorten kesätyöhön pääsyä myöntämällä 350 euron kesätyöpaikkatuen Kokkolassa toimiville työnantajille, jotka palkkaavat 16–20-vuotiaan nuoren töihin. Tuki on harkinnanvarainen.

Myöntämisen edellytykset:
• Tuki myönnetään kesätyöntekijästä, jonka työsuhde kestää 3–6 viikkoa ja josta kertyy vähintään 120 työtuntia kesälomakauden 1.5.–30.9. aikana.
• Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista kesätyöntekijän palkkaa. Lisätietoja: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka.
• Tuki voidaan myöntää työnantajalle vain kerran samasta nuoresta.
• Vain yksi työnantaja voi saada nuoresta tuen saman lomakauden aikana.
• Tukea ei myönnetä työnantajalle, jolla on voimassa olevia lomautuksia tai irtisanomisia tai työntekijöiden työaikaa on lyhennetty.
• Myös kotitaloudet voivat saada tukea, ei kuitenkaan samassa taloudessa asuvasta nuoresta.

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Kopio siitä ja maksetuista palkkakustannuksista sekä tuntiseuranta lähetetään työsuhteen päätyttyä kaupungin työllisyyspalveluihin sähköpostilla tyollisyyspalvelut@kokkola.fi.

Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka perehdyttää nuoren työhön ja valvoo lakien ja työehtosopimusten noudattamista työpaikalla.

Kesätyöpaikkatuki maksetaan työnantajalle maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen voi tehdä työsuhteen päätyttyä, viimeistään 30.9.2021.

Maksatushakemus ja tarkemmat ohjeet löytyvät 28.6.2021 lähtien kaupungin verkkosivuilta.

Tukea ei voi jakaa kahden työntekijän kesken.